schadevergoeding/ Klachtafhandeling

  • Home >>
  • schadevergoeding/ Klachtafhandeling

Zorgaanbieder plaatst cliënt over naar andere locatie zonder klager daar over te horen; partijen schikken ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil gaat over de verleende zorg van de stichting aan cliënt. De klager is de broer van de cliënt. Klager vindt dat de zorgaanbieder zonder goede reden cliënt heeft overgeplaatst naar een andere locatie. Tijdens de zitting hebben partijen een schikking getroffen. De uitspraak In het geschil tussen de […]

Lees verder