Schade

Geen schadevergoeding voor complicaties na ooglidcorrectie

Waar gaat de uitspraak over Cliënte heeft aan beide ogen een bovenooglidcorrectie ondergaan, waarna complicaties zijn opgetreden. Een half jaar later heeft een hersteloperatie plaatsgevonden, maar de complicaties zijn niet verdwenen en er zijn nieuwe complicaties bijgekomen. Zij wilde geen tweede hersteloperatie laten uitvoeren vanwege het gebrek aan vertrouwen in de zorgaanbieder. Zij verzoekt schadevergoeding […]

Lees verder

Ondernemer had beter door moeten vragen naar gebruik bril consument

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft een bril gekocht, maar deze bevalt haar niet: de glazen lijken snel vettig. De oorzaak van het probleem is onduidelijk en de ondernemer heeft haar andere, duurdere glazen aangeraden. Deze moeten door de consument worden betaald. De consument eist dat de glazen gratis vervangen worden. Volgens de […]

Lees verder
  • 9 september 2021
  • Optiek

Behandeling van cliënt aantal jaren geleden en de nare gevolgen die de cliënt daarvan nog steeds ondervindt. Geen imagoschade door toedoen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over Bewaartermijn van dossiers op grond van het dossierbeleid van de zorgaanbieder is vijf jaar na afloop van de zorg. behandeling is meer dan vijf jaar geleden afgerond. Het dossier is inmiddels vernietigd. Gegrondheid van de klacht is daarom niet meer vast te stellen. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënt], […]

Lees verder

Uit medisch-diagnostisch onderzoek blijkt niet dat door de behandeling een zenuwbeschadiging is ontstaan.

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Rijnstate, gevestigd te Arnhem (verder ook te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Lees verder

Bij de schade aan het scherm van de telefoon en een trainingsjas van de cliënt is de zorginstelling niet betrokken geweest. Een WA-verzekering is wettelijk niet verplicht, zodat de zorginstelling die verplichting niet aan haar bewoners kan opleggen

In het geschil tussen [Klager], verblijvende te [plaats], en Stichting Arkin, gevestigd te Amsterdam, (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 3 mei […]

Lees verder

Vanwege het verleden met de ziekte van Crohn was de doorverwijzing naar de maag-, darm-, en leverarts terecht. Doel daarvan was niet alleen het verrichten van een endoscopie, de cliënt niet wenste. Vergoeding van de kosten ervan is daarom niet aan de orde

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Noordwest Ziekenhuisgroep, gevestigd te Alkmaar. Behandeling van het geschil De commissie verwijst voor het verloop van de procedure naar haar ontvankelijkheidsverklaring d.d. 11 januari 2018, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. Bij deze beslissing heeft de commissie cliënt ontvankelijk verklaard […]

Lees verder

Er was onrust in de operatiekamer op het moment van in slaap brengen van de cliënt, maar dat heeft niet tot schade geleid

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats] en Albert Schweitzer Ziekenhuis, gevestigd te Dordrecht. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 11 januari 2018 te Utrecht. Partijen zijn voor deze […]

Lees verder

Klacht over geschonden privacy. Patiëntendossier lag niet in gesloten envelop bij receptie en er zijn meer gegevens aan derden doorgegeven dan gevraagd. Klacht gegrond, maar geen reden tot schadevergoeding.

In het geschil tussen Cliënt e de stichting Stichting MET ggz, gevestigd te Roermond (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de stukken, die door partijen […]

Lees verder