Schade

Vetschort ontstaat door littekenbreukoperatie; hersteloperatie door zorgaanbieder zonder kosten cliënt

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over schade die is ontstaan als gevolg van een littekenbreukoperatie. Cliënt stelt  dat er een vetschort is ontstaan na deze operatie en dat het ontstaan daarvan geen verband houdt met afvallen c.q. gewichtsverlies. Zowel de chirurg als plastisch chirurg stellen dat een hangbuik of vetschort niet het […]

Lees verder

Causaal verband tussen tekortkoming en schade niet aangetoond.

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt wordt vertegenwoordigd door zijn familie. De cliënt heeft gedurende ruime tijd gewoond op een locatie van de zorgaanbieder. De familie heeft geklaagd over meerdere onderdelen van de geleverde zorg, zoals fysieke achteruitgang, mentale achteruitgang, zoekgeraakte kleding, insluiting en communicatie. De commissie stelt vast dat de vertegenwoordigers van de […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft kaak cliënt onnodig verwijderd

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt verwijt de zorgaanbieder een medische fout te hebben gemaakt. De commissie stelt vast dat de kaakchirurg tijdens de behandeling een fout heeft gemaakt door alle elementen in de onderkaak onnodig te verwijderen. Ook is er een verband tussen de fout van de kaakchirurg en de schade die de […]

Lees verder

Artsen hebben zorgvuldig gehandeld

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is door de zorgaanbieder behandeld vanwege een plek op haar neus. Cliënte verwijt de arts onzorgvuldigheid, alsmede het niet serieus nemen van haar klachten. De door de arts gekozen behandeling is naar het oordeel van de commissie verdedigbaar. De klacht is ongegrond. De uitspraak in het geschil tussen [Naam] […]

Lees verder

Schadevergoeding vanwege onzorgvuldige kincorrectie en klachtbehandeling

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt is niet tevreden met het resultaat van een kincorrectie en wenst daarom een schadevergoeding. Volgens de cliënt had de zorgaanbieder de ingreep vanwege meerdere factoren niet mogen adviseren. De zorgaanbieder is van mening dat de cliënt niet-ontvankelijk is en de klachten inhoudelijk ongegrond zijn. De commissie verklaart de […]

Lees verder

Besnijdenis uitgevoerd op medische gronden, niet volgens religieuze normen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een niet volgens religieuze normen uitgevoerde besnijdenis. Na de ingreep bleek dat er geen volledige besnijdenis had plaatsgevonden. De zorgaanbieder stelt geen besnijdenissen op religieuze gronden te verrichten, waarbij de KNMG advies over besnijdenissen bij kinderen wordt gevolgd. Dit is tijdens de eerste afspraak ook aan de cliënt […]

Lees verder

Zorgaanbieder geeft geen toegang tot medisch dossier

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft plastische chirurgie ondergaan bij de zorgaanbieder. Cliënte klaagt erover dat de zorgaanbieder geen noodprotocol handhaaft. Verder klaagt zij over de voorbereiding, ingreep, nazorg, communicatie, voorlichting en het resultaat. De commissie rekent het de zorgaanbieder zwaar aan dat de zorgaanbieder – ondanks herhaald verzoek – het medisch dossier niet […]

Lees verder

Waarschuwingsbrief omtrent grensoverschrijdend gedrag moet uit dossier verwijderd worden

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt woont op een beschermd wonen locatie van de zorgaanbieder. Cliënt is op die locatie in een worsteling met een andere bewoner terechtgekomen. Hierop is de cliënt mondeling en schriftelijk gewaarschuwd dat soortgelijk grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot opzegging van de behandelingsovereenkomst. De cliënt vindt deze waarschuwingsbrief onterecht, omdat hij […]

Lees verder