Schade

Besnijdenis uitgevoerd op medische gronden, niet volgens religieuze normen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een niet volgens religieuze normen uitgevoerde besnijdenis. Na de ingreep bleek dat er geen volledige besnijdenis had plaatsgevonden. De zorgaanbieder stelt geen besnijdenissen op religieuze gronden te verrichten, waarbij de KNMG advies over besnijdenissen bij kinderen wordt gevolgd. Dit is tijdens de eerste afspraak ook aan de cliënt […]

Lees verder

Waarschuwingsbrief omtrent grensoverschrijdend gedrag moet uit dossier verwijderd worden

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt woont op een beschermd wonen locatie van de zorgaanbieder. Cliënt is op die locatie in een worsteling met een andere bewoner terechtgekomen. Hierop is de cliënt mondeling en schriftelijk gewaarschuwd dat soortgelijk grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot opzegging van de behandelingsovereenkomst. De cliënt vindt deze waarschuwingsbrief onterecht, omdat hij […]

Lees verder

Gevolgen medicijnverslaving niet aan zorgaanbieder te wijten

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft ruim twee jaar onafgebroken het medicijn oxazepam tegelijk met het medicijn fluvoxamine voorgeschreven. Dit heeft geleid tot een medicijnverslaving met geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid, wat voor de cliënt ernstige gevolgen heeft gehad op fysiek, sociaal en financieel vlak. Volgens de zorgaanbieder was de cliënt was in de […]

Lees verder

Beschadiging montuur geen fout van ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? Bij het plaatsen van nieuwe brillenglazen is het montuur ernstig beschadigd. De consument was vervolgens niet tevreden met de nieuwe brillenglazen die in een eigen montuur zijn gezet. Volgens de ondernemer betrof het oude monturen die niet bij de ondernemer zijn aangeschaft. De consument wilde per se geen nieuw montuur […]

Lees verder

Geen schadevergoeding voor complicaties na ooglidcorrectie

Waar gaat de uitspraak over Cliënte heeft aan beide ogen een bovenooglidcorrectie ondergaan, waarna complicaties zijn opgetreden. Een half jaar later heeft een hersteloperatie plaatsgevonden, maar de complicaties zijn niet verdwenen en er zijn nieuwe complicaties bijgekomen. Zij wilde geen tweede hersteloperatie laten uitvoeren vanwege het gebrek aan vertrouwen in de zorgaanbieder. Zij verzoekt schadevergoeding […]

Lees verder

Ondernemer had beter door moeten vragen naar gebruik bril consument

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft een bril gekocht, maar deze bevalt haar niet: de glazen lijken snel vettig. De oorzaak van het probleem is onduidelijk en de ondernemer heeft haar andere, duurdere glazen aangeraden. Deze moeten door de consument worden betaald. De consument eist dat de glazen gratis vervangen worden. Volgens de […]

Lees verder
  • 9 september 2021
  • Optiek

Behandeling van cliënt aantal jaren geleden en de nare gevolgen die de cliënt daarvan nog steeds ondervindt. Geen imagoschade door toedoen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over Bewaartermijn van dossiers op grond van het dossierbeleid van de zorgaanbieder is vijf jaar na afloop van de zorg. behandeling is meer dan vijf jaar geleden afgerond. Het dossier is inmiddels vernietigd. Gegrondheid van de klacht is daarom niet meer vast te stellen. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënt], […]

Lees verder

Uit medisch-diagnostisch onderzoek blijkt niet dat door de behandeling een zenuwbeschadiging is ontstaan.

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Rijnstate, gevestigd te Arnhem (verder ook te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Lees verder