Schade immaterieel

Persoonlijke gegevens van cliënt lagen op straat maar dat leidt nog niet tot schadevergoeding.

Waar gaat de uitspraak over? Een medewerker van de zorgaanbieder heeft in 2019 een USB-stick verloren met daarop gegevens van de cliënt. Als gevolg daarvan vordert de cliënt schadevergoeding van de zorgaanbieder. Het datalek is door de zorgaanbieder gemeldt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat leidt nog niet direct tot een schadevergoeding. Klacht ongegrond. De uitspraak […]

Lees verder

De commissie kan de inhoud van de assessment voor de aanvraag van een PGB niet toetsen, maar de zorgaanbieder handelde onzorgvuldig door nooit te reageren op verzoeken van de cliënt

In het geschil tussen [Gemachtigde], in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van zijn broer [cliënt], wonende te [plaats], en Stichting Buurtzorg Nederland, gevestigd te Almelo. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis […]

Lees verder

De klachten over nalatige zorg en onveilige situaties zijn gegrond, maar nabestaanden hebben geen recht op immateriële schadevergoeding.

In het geschil tussen Klaagster en Stichting Humanitas, gevestigd te Rotterdam (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Onvoldoende wondverzorging tijdens verblijf in zorghotel. Immateriële schadevergoeding toegekend.

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels, gevestigd te Rotterdam (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Lees verder