Overeenkomst

Zorgaanbieder niet gehouden behandeling uit te voeren

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft in april 2014 met de zorgaanbieder een bewaarovereenkomst gesloten, waarbij zij aan de zorgaanbieder haar eicellen ter opslag heeft gegeven om de mogelijkheid open te houden op een later tijdstip met behulp van deze eicellen een zwangerschap bij haar te doen ontstaan. De cliënte wenste recent invulling […]

Lees verder

Ondernemer heeft zich voldoende ingespannen jegens de consument

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een montuur met multifocale glazen van de ondernemer. De consument kan met de bril, ondanks verschillende glazen, niet goed lezen. Ook kan consument met de bril niet goed in de verte zien. De ondernemer is geen resultaatsverbintenis aangegaan, maar een inspanningsverbintenis. De commissie is van oordeel dat […]

Lees verder

Zorgaanbieder kon benodigde zorg niet bieden

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft de zorgindicatie `beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging` gekregen. Hiermee zou zij op een locatie van de zorgaanbieder geplaatst kunnen worden. Later bleek dat de zorg die hoort bij deze zorgindicatie, niet op deze betreffende locatie geboden kon worden. De zorgaanbieder geeft aan dat de indicatieaanvraag […]

Lees verder

Klacht niet ingediend door de toenmalige mentor

Waar gaat de uitspraak over De commissie is van oordeel dat er geen sprake is van een behandelingsovereenkomst tussen klaagster – moeder van de cliënt – en de zorgaanbieder. Het geschil van klaagster komt voort uit een behandelingsovereenkomst die de toenmalige mentor met de zorgaanbieder heeft gesloten, terwijl het hier geen klacht van bedoelde mentor […]

Lees verder