(On)zorgvuldigheid

Tekortkomingen tijdens behandeling tijdig ontdekt, geen gevolgen voor cliënt, daarom geen schadevergoeding

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, gevestigd te Middelharnis(verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder

De klachten over nalatige zorg en onveilige situaties zijn gegrond, maar nabestaanden hebben geen recht op immateriële schadevergoeding.

In het geschil tussen Klaagster en Stichting Humanitas, gevestigd te Rotterdam (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft cliënt niet beschuldigd van seksuele intimidatie, daarom is rehabilitatie niet nodig

In het geschil tussen Cliënt en Stichting De Zorgboog, gevestigd te Bakel (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder

SPUTOVAMO-melding (onderdeel van meldcode kindermishandeling) in medisch dossier was onterecht, zorgaanbieder moet melding verwijderen en cliënte immateriële schade vergoeden

In het geschil tussen Klaagster en Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, gevestigd te Middelharnis (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

De zorginstelling kan niet de zorg leveren die de cliënt nodig heeft. De zorginstelling heeft voldoende inspanningen geleverd om tot een oplossing te komen, verdere zorgverlening is niet haalbaar. Overplaatsing is terecht geweest.

In het geschil tussen Cliënt en gemachtigde, zoon van cliënte, (verder te noemen: klager en Stichting Thuisgenoten, gevestigd te Almelo (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

Kwaliteit zorg is voldoende geweest, zorgaanbieder schoot wel tekort in de communicatie

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Schakelring, gevestigd te Waalwijk (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder

Ziekenhuis heeft de patiënt niet voorafgaand aan de ingreep geïnformeerd dat deze, vanwege de beperkte dekking van zijn polis, niet (geheel) vergoed wordt

In het geschil tussen Patiënt en het Maasstad Ziekenhuis, gevestigd te Rotterdam (verder te noemen het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Op basis van de verstrekte informatie over de klachten van de patiënt op de SEH was het handelen van het ziekenhuis niet onzorgvuldig

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Langeland Ziekenhuis, gevestigd te Zoetermeer (verder te noemen het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Arts schoot niet tekort bij uitvoering van de eerste behandeling tegen blaasstenen

In het geschil tussen Patiënte en Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen, gevestigd te Groningen (verder te noemen de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder
1 22 23 24