(On)zorgvuldigheid

Zorgaanbieder is niet nalatig geweest bij revalidatiebehandeling, ook al is de leefsituatie van de cliënt verslechterd.

In het geschil tussen   Cliënt en Stichting Centra voor Integrale Revalidatie en Arbeidsactivering Nederland, gevestigd te Venlo (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde […]

Lees verder

Zorginstelling gaf onvoldoende informatie over de gebruikte techniek bij een penisoperatie, terwijl dit bij Essed-techniek/ Nesbit heel belangrijk is

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Elkerliek Ziekenhuis, gevestigd te Helmond, (verder te noemen: de zorginstelling), Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder

Commissie kan alleen oordelen over individuele gevallen, niet over algemeen beleid. Alarmeringssysteem voor cliënt schiet tekort, zorginstelling moet oplossing zoeken.

In het geschil tussen Cliënt en Stichting QuaRijn, gevestigd te Wijk bij Duurstede (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Zorginstelling heeft voldoende maatregelen genomen naar aanleiding van bevindingen klachtencommissie. Overige klachten ongegrond, wijkverpleegkundige heeft met zorgplan, informatie inwinnen en afbouw van de zorg zorgvuldig gehandeld.

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Land van Horne, gevestigd te Weert (verder te noemen: de zorginstelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Second opinion toont verband tussen hormoonhuishouding en epileptische aanvallen aan, patiënt niet gehoord, klacht gegrond

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland (verder te noemen het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

Tekortkomingen tijdens behandeling tijdig ontdekt, geen gevolgen voor cliënt, daarom geen schadevergoeding

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, gevestigd te Middelharnis(verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder

Twijfel over behandelmethode bij gebroken heup is onterecht, klacht is ongegrond

In het geschil tussen Cliënt en Haaglanden Medisch Centrum, gevestigd te Den Haag (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder

De klachten over nalatige zorg en onveilige situaties zijn gegrond, maar nabestaanden hebben geen recht op immateriële schadevergoeding.

In het geschil tussen Klaagster en Stichting Humanitas, gevestigd te Rotterdam (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft cliënt niet beschuldigd van seksuele intimidatie, daarom is rehabilitatie niet nodig

In het geschil tussen Cliënt en Stichting De Zorgboog, gevestigd te Bakel (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder

SPUTOVAMO-melding (onderdeel van meldcode kindermishandeling) in medisch dossier was onterecht, zorgaanbieder moet melding verwijderen en cliënte immateriële schade vergoeden

In het geschil tussen Klaagster en Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, gevestigd te Middelharnis (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder