(On)zorgvuldigheid

Er is niet vast komen te staan dat pijn na operatie het gevolg is van de ruggenprik. Client kreeg voldoende voorlichting over de voor- en nadelen van de verschillende methoden van verdoving

In het geschil tussen [cliënt], wonende te [plaats] en Albert Schweitzer Ziekenhuis, gevestigd te Dordrecht Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder

Het valrisico van de patiënt had vermeld moeten worden in de opnamestaat, maar is geen reden voor schadevergoeding.

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], en Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, (verder te noemen: het ziekenhuis), Behandeling van het geschil Klaagster heeft op 15 mei 2017 de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) verzocht onderhavig geschil in behandeling te nemen. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Cliënte was door haar verslechterde toestand niet meer tot eigen regie in staat. Klacht over ontoereikende zorgverlening is gegrond, maar geen reden tot schadevergoeding

In het geschil tussen Cliënte en Sint Elisabeth, gevestigd te Roosendaal (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Zorgaanbieder gaf onvoldoende uitvoering aan het tweemaal per dag toedienen van de medicijnen aan de dementerende moeder van cliënte.

In het geschil tussen Cliënte, vertegenwoordigd door haar dochter en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZvM Verzorging & Verpleging B.V., gevestigd te Meerssen (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

Het plotselinge overlijden van de echtgenote van klager is het ziekenhuis niet aan te rekenen

In het geschil tussen Klager en Stichting Amphia, gevestigd te Breda (verder te noemen het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

Levering van verkeerde baxterrol is zeer waarschijnlijk niet van wezenlijke invloed geweest op gezondheidssituatie en overlijden van de patiënt. Zorgaanbieder kan niet kwalijk worden genomen dat patiënt is overleden.

In het geschil tussen: Cliënt (verder te noemen: klaagster) en Stichting Evean Zorg, gevestigd te Purmerend (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde […]

Lees verder

De in het weefsel aangetroffen cellen had voor plastisch chirurg aanleiding moeten zijn om patiënt hierover te informeren. Twijfels over de duiding van het materiaal en daarmee de vraag of het kwaadaardig was had de patiënt moeten weten zodat zij een weloverwogen beslissing kon nemen. Toekennen van schadevergoeding.

In het geschil tussen: Cliënt (verder te noemen: de consument) en Xpert Clinic (verder te noemen: de zelfstandige kliniek) Behandeling van het geschil   De consument heeft op 17 mei 2017 de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) verzocht onderhavig geschil in behandeling te nemen. Het geschil is ter zitting behandeld op 1 […]

Lees verder

Niet vast te stellen dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag door behandelaar. Klacht tegen de gipsmeester niet nader onderbouwd.

In het geschil tussen: Cliënte en Tsjongerschans BV, gevestigd te Heerenveen (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

Huidwond ontstaan door hardhandig beetpakken tijdens het wegen. De cliënt krijgt een schadevergoeding wegens fysieke en psychisch geleden schade.

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia (verder te noemen het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

Bepaalde delen van zorg zijn door zorgaanbieder uit het Zorgplan geschrapt. Klaagster is het er niet mee eens, maar zorgverlener mocht dit wel doen.

In het geschil tussen Cliënte en Florence, gevestigd te Rijswijk (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verzorging, Verpleging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder