(On)zorgvuldigheid

Wond is niet met zijde gehecht, cliënt vroeg daar vooraf wel om. Ziekenhuis erkende deze fout al in klachtenprocedure. Ziekenhuis zocht zorgvuldig naar effectieve alternatieve antibiotica. Het is gebruikelijk dat assistenten in opleiding de chirurg helpen. Klacht niet-ontvankelijk en ongegrond.

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Academisch Ziekenhuis Erasmus MC, gevestigd te Rotterdam Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

Voor de behandeling van borstkanker is gekozen voor medicijnen die een negatief effect op het hart kunnen hebben Tijdens de ingezette behandeling is de pompfunctie van het hart bij reguliere controles steeds binnen acceptabele grenzen gebleven. Geen onzorgvuldigheid.

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Stichting Amphia, gevestigd te Breda (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Het afzuigen van het slijm uit de longen bij de patiënt met hartfalen is niet onzorgvuldig geweest. Bij hartpatiënten in deze conditie kan de conditie plotseling en onverwacht achteruit gaan. Klacht ongegrond

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats], in zijn hoedanigheid van nabestaande van zijn op [datum] overleden vader, [patiënt], en Haaglanden Medisch Centrum, gevestigd te Den Haag. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

Plastisch chirurg voerde borstoperatie onzorgvuldig uit en hield te weinig rekening met slap borstweefsel. De borstprothese is te groot en te hoog geplaatst. Onacceptabele bejegening van cliënt, schadevergoeding op zijn plaats.

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en ACCZ | A Klinieken, gevestigd te Zevenaar, ten deze vertegenwoordigd door haar gemachtigde, [naam]. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van […]

Lees verder

Er is niet vast komen te staan dat pijn na operatie het gevolg is van de ruggenprik. Client kreeg voldoende voorlichting over de voor- en nadelen van de verschillende methoden van verdoving

In het geschil tussen [cliënt], wonende te [plaats] en Albert Schweitzer Ziekenhuis, gevestigd te Dordrecht Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder

Het valrisico van de patiënt had vermeld moeten worden in de opnamestaat, maar is geen reden voor schadevergoeding.

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], en Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, (verder te noemen: het ziekenhuis), Behandeling van het geschil Klaagster heeft op 15 mei 2017 de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) verzocht onderhavig geschil in behandeling te nemen. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Cliënte was door haar verslechterde toestand niet meer tot eigen regie in staat. Klacht over ontoereikende zorgverlening is gegrond, maar geen reden tot schadevergoeding

In het geschil tussen Cliënte en Sint Elisabeth, gevestigd te Roosendaal (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Zorgaanbieder gaf onvoldoende uitvoering aan het tweemaal per dag toedienen van de medicijnen aan de dementerende moeder van cliënte.

In het geschil tussen Cliënte, vertegenwoordigd door haar dochter en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZvM Verzorging & Verpleging B.V., gevestigd te Meerssen (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

Het plotselinge overlijden van de echtgenote van klager is het ziekenhuis niet aan te rekenen

In het geschil tussen Klager en Stichting Amphia, gevestigd te Breda (verder te noemen het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

Levering van verkeerde baxterrol is zeer waarschijnlijk niet van wezenlijke invloed geweest op gezondheidssituatie en overlijden van de patiënt. Zorgaanbieder kan niet kwalijk worden genomen dat patiënt is overleden.

In het geschil tussen: Cliënt (verder te noemen: klaagster) en Stichting Evean Zorg, gevestigd te Purmerend (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde […]

Lees verder