(On)zorgvuldigheid

Zorgaanbieder heeft zorgvuldig gehandeld bij vermoeden blaasontsteking

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster, partner van cliënt, is van mening dat de zorgaanbieder onvoldoende zorg aan cliënt heeft verleend. Bij cliënt werd een blaasontsteking vermoed en klaagster is van mening dat zorgaanbieder cliënt eerder naar het ziekenhuis had moeten sturen en dat zorgaanbieder onnodig morfine wilde toedienen. Zorgaanbieder stelt dat klaagster niet-ontvankelijk is […]

Lees verder

Klacht over kwaliteit zorgverlening deels gegrond

Waar gaat de uitspraak over? Vader van klaagster is woonachtig geweest bij zorgaanbieder. Klaagster is meerdere malen in gesprek gegaan met zorgaanbieder over onder andere onvoldoende hygiëne, gebrekkige communicatie vanuit de zorgaanbieder, uitvoerende zorg en diverse incidenten. De gesprekken hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Klaagster heeft formeel een klacht ingediend bij de zorgaanbieder. Klaagster […]

Lees verder

Klacht over overlijden door val in badkamer deels gegrond

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster is van oordeel dat haar vader, door een opeenstapeling van fouten en onzorgvuldigheden, door een val in de badkamer van de zorgaanbieder is overleden. De klachten van klaagster bestaan uit de volgende zeven onderdelen: rommelig ontvangst bij de zorgaanbieder, te laat waarschuwen van familie en arts, onjuiste behandeling door […]

Lees verder

Kwaliteit zorg ondermaats door te veel prikkels in omgeving

Waar gaat de uitspraak over? Klager stelt dat de zorgaanbieder geen goede kwaliteit van zorg levert. Sinds de plaatsing van een andere cliënt in de groep, kan cliënt niet meer veilig in de woning verblijven. Klager heeft als noodmaatregel cliënt weer in huis opgenomen met ondersteuning van de zorgaanbieder. Ook worden incidenten onvoldoende gerapporteerd. Tot […]

Lees verder

Geen goede en veilige zorg geboden door plaatsing nieuwe cliënt

Waar gaat de uitspraak over? De zoon van klaagster is meervoudig gehandicapt. Hij werd samen met een andere cliënt in een woning geplaatst, waardoor de woning niet langer een veilige omgeving is. Tevens klaagt klaagster over de klachtenprocedure en de afwikkeling daarvan. Klaagster verlangt dan ook dat de andere cliënt naar een andere woning wordt […]

Lees verder

Schadevergoeding wegens abrupte beëindiging van begeleider

Waar gaat de uitspraak over? Toen de begeleider van cliënt – met wie hij een goede relatie had –  is gestopt, heeft de zorgaanbieder hem daarover niet geïnformeerd. Volgens de cliënt heeft de zorgaanbieder nagelaten om een passende oplossing te zoeken, waardoor zijn psychische en fysieke klachten zijn toegenomen. De cliënt is het vertrouwen in […]

Lees verder

Zorgaanbieder deed onterechte melding bij Veilig Thuis

Waar gaat de uitspraak over De cliënte stelt dat de zorgaanbieder onzorgvuldig heeft gehandeld door een melding bij Veilig Thuis te doen, zonder dit eerst te overleggen met de mentor dan wel de familie. De mentor verlangt dat de zorgaanbieder erkent dat de melding onterecht was. Ook vordert de mentor een immateriële schadevergoeding van € […]

Lees verder

Ambulancepersoneel heeft terecht gehandeld

Waar gaat de uitspraak over Nadat de cliënt een ambulance heeft gebeld wegens rugpijn, heeft de ambulance hem niet naar het ziekenhuis vervoerd. Achteraf bleek dat hij een klapvoet heeft opgelopen. Hij wenst schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder heeft het ambulancepersoneel juist gehandeld. Er was geen blijk van klachten die zouden kunnen duiden op de ziekte. […]

Lees verder

Lichaamsvreemd voorwerp achtergebleven in lichaam na ingreep

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt stelt dat er na een medische ingreep door de zorgaanbieder een lichaamsvreemd voorwerp is achtergebleven in zijn lichaam ter hoogte van de operatienaad. De cliënt heeft hierdoor en door de benadering van de cliënt als psychiatrisch patiënt, veel pijn, stress en verdriet ervaren. De zorgaanbieder is van mening […]

Lees verder

Overlijden door samenstel medische oorzaken

Waar gaat de uitspraak over? De overleden moeder van de klager heeft volgens de klager een te hoge dosering medicijnen gehad van de zorgaanbieder. De commissie volgt het verweer van de zorgaanbieder, dat de moeder van de klager is overleden aan een samenstel van medische oorzaken. Het medisch dossier en de toelichting ter zitting geven […]

Lees verder