(On)zorgvuldigheid

Ambulancepersoneel heeft onjuist gehandeld

Waar gaat de uitspraak over Klaagster klaagt erover dat zij en haar moeder (de cliënte) niet serieus zijn genomen door het ambulancepersoneel. Het ambulancepersoneel heeft niet met spoed gehandeld, terwijl de situatie hier wel naar noopte. De zorgaanbieder erkent dat het ambulancepersoneel niet juist heeft gehandeld in deze situatie. De medewerkers heeft de situatie niet […]

Lees verder

Kwaliteit zorg ondermaats door te veel prikkels in omgeving

Waar gaat de uitspraak over? Klager stelt dat de zorgaanbieder geen goede kwaliteit van zorg levert. Sinds de plaatsing van een andere cliënt in de groep, kan cliënt niet meer veilig in de woning verblijven. Klager heeft als noodmaatregel cliënt weer in huis opgenomen met ondersteuning van de zorgaanbieder. Ook worden incidenten onvoldoende gerapporteerd. Tot […]

Lees verder

Geen goede en veilige zorg geboden door plaatsing nieuwe cliënt

Waar gaat de uitspraak over? De zoon van klaagster is meervoudig gehandicapt. Hij werd samen met een andere cliënt in een woning geplaatst, waardoor de woning niet langer een veilige omgeving is. Tevens klaagt klaagster over de klachtenprocedure en de afwikkeling daarvan. Klaagster verlangt dan ook dat de andere cliënt naar een andere woning wordt […]

Lees verder

Schadevergoeding wegens abrupte beëindiging van begeleider

Waar gaat de uitspraak over? Toen de begeleider van cliënt – met wie hij een goede relatie had –  is gestopt, heeft de zorgaanbieder hem daarover niet geïnformeerd. Volgens de cliënt heeft de zorgaanbieder nagelaten om een passende oplossing te zoeken, waardoor zijn psychische en fysieke klachten zijn toegenomen. De cliënt is het vertrouwen in […]

Lees verder

Zorgaanbieder deed onterechte melding bij Veilig Thuis

Waar gaat de uitspraak over De cliënte stelt dat de zorgaanbieder onzorgvuldig heeft gehandeld door een melding bij Veilig Thuis te doen, zonder dit eerst te overleggen met de mentor dan wel de familie. De mentor verlangt dat de zorgaanbieder erkent dat de melding onterecht was. Ook vordert de mentor een immateriële schadevergoeding van € […]

Lees verder

Ambulancepersoneel heeft terecht gehandeld

Waar gaat de uitspraak over Nadat de cliënt een ambulance heeft gebeld wegens rugpijn, heeft de ambulance hem niet naar het ziekenhuis vervoerd. Achteraf bleek dat hij een klapvoet heeft opgelopen. Hij wenst schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder heeft het ambulancepersoneel juist gehandeld. Er was geen blijk van klachten die zouden kunnen duiden op de ziekte. […]

Lees verder
1 2 3 23