(On)zorgvuldigheid

Cliënte geen nadeel dat smartengeld rechtvaardigt

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft naar aanleiding van neurologische uitvalklachten een MRI-scan ondergaan waarop een proces in de hersenen zichtbaar was dat zou kunnen duiden op een maligniteit, terwijl in de differentiaal diagnose een goedaardig proces tot de mogelijkheden behoorde. Cliënte kreeg tijdens het consult naar aanleiding van de uitslag van de scan […]

Lees verder

Zorgaanbieder plaats cliënt over naar ander ziekenhuis in belang van gezondheid cliënt; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de zorgverlening voor de echtgenote van klager. Klager verwijt de zorgaanbieder onzorgvuldig en nalatig handelen ten gevolge waarvan zijn echtgenote is overleden. De commissie oordeelt dat de zorgaanbieder zorgvuldig en in het belang van cliënt heeft gehandeld door haar over te plaatsen naar een andere zorgaanbieder. De […]

Lees verder

Echtgenote klager overlijdt, commissie verklaard klacht ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de zorgverlening voor de echtgenote van klager. Klager verwijt de zorgaanbieder nalatig handelen ten gevolge waarvan zijn echtgenote is overleden. Klager wil erkenning van nalatig handelen van zorgaanbieder. De zorgaanbieder verklaart waarom er gehandeld is op de wijze waarop zorg is verleend. De commissie oordeelt dat nergens […]

Lees verder

Waar gaat de uitspraak over? De commissie verklaart een klacht van cliënt dat de zorgaanbieder onzorgvuldig en nalatig geweest is door rivaroxaban (Xeralto) voor te schrijven en dat niet tijdig gehandeld is bij de achteruitgang van de nierfunctie ongegrond. Volgens de commissie was toediening van een bloedverdunner noodzakelijk in verband met longembolieën en is bij […]

Lees verder

Consument ontevreden over verlening permanente eyeliner

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft bij de consument permanente eyeliner geplaatst. Dat is aanvankelijk naar tevredenheid gebeurd. Het geschil is pas ontstaan nadat de consument had gevraagd of de lijnen nog een stukje verlengd konden worden. De consument vindt dat die verlenging niet goed is gegaan, omdat toen een verschil in vorm […]

Lees verder

Ondernemer hoeft prijs voor ontharingsbehandelingen niet terug te betalen

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de consument hebben de ontharingsbehandelingen van haar bovenrug en gezicht niet het beloofde resultaat opgeleverd. De intake had veel beter gemoeten en tussentijds had moeten worden gecontroleerd of de behandelingen effect hadden. De consument wil haar geld terug en een schadevergoeding omdat de situatie na de behandelingen is verslechterd. […]

Lees verder

Terugbetalen haarwerken door gebrek

Waar gaat de uitspraak over? Consument heeft bij ondernemer twee haarwerken gekocht. De haarwerken zijn volgens consument beide niet draagbaar en daarom wil de consument ze retourneren. Ondernemer stelt twee deugdelijke haarwerken te hebben geleverd. De commissie verenigt zich met de bevindingen van het rapport van de deskundige en oordeelt dat sprake is van een […]

Lees verder

Recht op schadevergoeding door pigmentvlekken en kleine littekens als gevolg van behandeling

Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt na de behandeling van ondernemer letsel aan haar gezicht overgehouden te hebben. Consument verlangt vergoeding van de kosten van de herstelbehandelingen, alsmede een schadevergoeding voor de blijvende littekens. Ondernemer erkent geen schuld en stelt niet aansprakelijk te zijn voor later ontstane hyperpigmentatie bij consument na behandeling. De […]

Lees verder
1 2 3 24