onzorgvuldigheid/ schadevergoeding

  • Home >>
  • onzorgvuldigheid/ schadevergoeding

Zorgaanbieder deelt onterecht informatie met andere zorginstelling; cliënt krijgt schadevergoeding van € 400,–

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van klaagster ziet op het zonder toestemming en kennisgeving delen van medische gegevens en op het onzorgvuldig handelen ten aanzien van het verstrekken van moedermelk van klaagster aan een ander kind en het verdwenen zijn van moedermelk. Klaagster vordert een schadevergoeding. De zorgaanbieder stelt dat klaagster ten aanzien […]

Lees verder

Afwachting resultaten leidt tot frustratie, maar is juiste medische route

Waar gaat de uitspraak over? De zoon van klagers is opgenomen geweest bij de zorgaanbieder voor een behandeling tegen obstipatie en voedingsmoeilijkheden. Klagers stellen dat de behandeling onzorgvuldig en onvoldoende is geweest en geen resultaat heeft opgeleverd. Klagers hebben de zorgaanbieder aansprakelijk gesteld, welke aansprakelijkstelling door de zorgaanbieder is afgewezen. Klagers verzoeken de commissie een […]

Lees verder