(On)Zorgvuldig handelen

Zorgaanbieder niet tekort geschoten, klacht ongegrond. Voor klachtonderdelen over urinecontroles was al schikking bereikt.

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft zich beklaagd over het handelen van de zorgaanbieder. Dit handelen heeft tot uithuisplaatsing van het jongste dochtertje van de cliënt geleid, zo stelt de cliënt. De zorgaanbieder ontkent dit ten stelligste en zegt zorgvuldig te hebben gehandeld in de periodes dat de cliënt bij de zorgaanbieder onder […]

Lees verder

Doorgevoerde verbeteringen nog niet geleid tot verbetering zorgverlening cliënt

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt stelt dat de zorgaanbieder sedert geruime tijd nalatig is gebleven in de zorgverlening aan hem. Ondanks het feit dat de zorgaanbieder de klachten heeft erkend en verbeteringen heeft toegezegd, heeft dit nog niet tot verbetering in de zorgverlening geleid. Er zijn wel verbeteringen doorgevoerd, maar vooral zijn huisgenoten hebben […]

Lees verder

Stopzetten behandeling door zorgaanbieder niet onzorgvuldig

Waar gaat de uitspraak over? De commissie verklaart een klacht over het stopzetten door de zorgaanbieder van de behandeling van cliënt en de bejegening van cliënt door de regiebehandelaar rondom het beëindigen van de behandeling ongegrond. Volledige uitspraak Samenvatting De commissie verklaart een klacht over het stopzetten door de zorgaanbieder van de behandeling van cliënt […]

Lees verder

Kwaliteit zorg en klachtafhandeling zorgaanbieder onvoldoende. Geen vergoeding voor verrichte mantelzorg

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de kwaliteit van de zorg die de zorgaanbieder aan de cliënte heeft geleverd en de wijze waarop de zorgaanbieder met de klachten en zorgen van klager is omgegaan. De commissie heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen van de klachtencommissie. Dit […]

Lees verder

Ernstig ondermaatse zorg verleend door zorgaanbieder, maar verband met overlijden niet komen vast te staan.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de zorg die de zorgaanbieder aan de vader van klaagster heeft geleverd. De zorgaanbieder heeft de vader van klaagster ernstig verwaarloosd, medewerkers waren ondeskundig, onzorgvuldig en er was sprake van ondermaatse zorgverlening. De zorgaanbieder stelt dat geen sprake was van gebrekkige zorgverlening, omdat de […]

Lees verder

Aanbieder niet zorgvuldig gehandeld; klacht gegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster klaagt erover dat de zorgaanbieder de wekelijkse verstrekking aan haar van het werkrooster van zijn medewerkers eenzijdig en zonder overleg heeft beëindigd. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder in deze niet zorgvuldig heeft gehandeld en zij heeft de klacht van klaagster gegrond verklaard. De uitspraak Behandeling van […]

Lees verder

Cliënte ontevreden over toegewezen woning

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is ontevreden over de woning die haar is toegewezen. Zij moet een periode wachten voordat de woning op haar naam gezet kan worden en er zouden mensen ongewenst naar binnen zijn gekomen. Ook is de cliënte ontevreden over de begeleider. Volgens de zorgaanbieder is het niet mogelijk een […]

Lees verder

Zorgaanbieder niet aansprakelijk voor verdwijnen gouden ringen

Waar gaat de uitspraak over? Vlak voor het overlijden van moeder van klager zijn er twee gouden ringen uit het zorgappartement bij zorgaanbieder van moeder verdwenen. Klager vindt dat zorgaanbieder laks heeft gereageerd, klager heeft een slecht gevoel bij het lerend vermogen van de zorgaanbieder en klager vindt de communicatie over de inboedelverzekering zeer verwarrend. […]

Lees verder
1 2 3 17