Ontvankelijkheid

Cliënt is ondanks uitspraak van Regionaal Tuchtcollege ontvankelijk in zijn klacht

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt verwachtte een vrijwillige behandeling te ondergaan, maar verwijt zorgaanbieder dat hij is aangemeld voor een gedwongen behandeling. Cliënt stelt door de zorgaanbieder onder druk te zijn gezet om een behandeling te accepteren die hij niet wilde. Zorgaanbieder stelt dat het Regionaal Tuchtcollege over dezelfde klachtonderdelen heeft geoordeeld en is […]

Lees verder

Klager heeft ondanks doorverwijzing naar andere organisatie klacht toch op tijd ingediend

Waar gaat de uitspraak over De klager heeft een klacht over het handelen van één van de medewerkers – die op zzp-basis – werkzaam is voor de zorgaanbieder. De zorgaanbieder vindt dat zij geen klachtenafhandeling hoeft te verrichten. Daarop wordt de klager naar Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken (DOKh) verwezen. DOKh verklaart zich onbevoegd […]

Lees verder

Niet-ontvankelijkheid. Cliënte had op het moment dat zij voor het eerst klaagde bij de zorgaanbieder de klacht al bij de commissie neergelegd

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en [naam zorgverlener], gevestigd te [plaats]. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ praktijken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 27 augustus 2018 te Amsterdam. Partijen […]

Lees verder

Klacht gaat niet over het handelen of nalaten van de militaire geneeskundige dienst, maar over psychische problemen die door diensttijd zouden zijn ontstaan. Commissie kan klacht niet behandelen

In het geschil tussen Cliënt en Militair Geneeskundige Dienst, gevestigd te Den Haag (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. […]

Lees verder

Cliënt heeft haar klacht niet binnen 12 maanden nadat zij haar klacht bij de zorgaanbieder heeft kenbaar gemaakt, bij de commissie ingediend.

In het geschil tussen: Cliënt (verder te noemen: de consument) en de zorgaanbieder gevestigd te Bilthoven. Behandeling van het geschil   De consument heeft op 3 maart 2017 de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken (verder te noemen: de commissie) verzocht onderhavig geschil in behandeling te nemen.   De consument en de zorgaanbieder zijn niet voor de […]

Lees verder