Ontbinding

Zorgaanbieder had geen zwaarwegende reden om de overeenkomst op te zeggen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt heeft een intakegesprek gehad bij de zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft de zorg beëindigd, omdat de cliënt volgens de zorgaanbieder niet eerlijk is geweest tijdens het intakegesprek en een gevaarlijke situatie voor de medebewoners creëert. De commissie oordeelt dat de zorgaanbieder de overeenkomst niet mocht opzeggen. De reden was onvoldoende […]

Lees verder

Ondernemer heeft zich voldoende ingespannen jegens de consument

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een montuur met multifocale glazen van de ondernemer. De consument kan met de bril, ondanks verschillende glazen, niet goed lezen. Ook kan consument met de bril niet goed in de verte zien. De ondernemer is geen resultaatsverbintenis aangegaan, maar een inspanningsverbintenis. De commissie is van oordeel dat […]

Lees verder

na de oogmeting is een aankoopbevestiging aan consument meegegeven. Er is een geldige overeenkomst tot stand gekomen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een volgens de ondernemer op 13 september 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een brilmontuur en multifocale glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.059,–. De levering vond plaats op […]

Lees verder

Aanbod ondernemer geen reële oplossing voor de ontstane problemen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 24 augustus 1998 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een montuur met glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 589,91. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 23 september 1998. […]

Lees verder
  • 30 december 2013
  • Optiek

Ondernemer is niet in staat om juiste bril te leveren en hij ontkent te kort te zijn geschoten. Overeenkomst wordt ontbonden.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in maart 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een bril (montuur en glazen) voor een totaalprijs van € 270,–. De levering heeft in april 2012 plaatsgevonden. De consument heeft bij de levering direct de […]

Lees verder
  • 18 december 2013
  • Optiek

Bril voldoet niet aan verwachtingen. Ondernemer is voldoende in de gelegenheid gesteld om na te komen, maar aanbod ondernemer is onvoldoende.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 3 mei 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbijde ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een bril (montuur en glazen), alsmede zonnebrilglazen tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van in totaal € 357,–. De levering heeft plaatsgevonden op […]

Lees verder
  • 18 december 2013
  • Optiek

Ondernemer heeft consument geen juiste bril heeft aangemeten. Dit levert een zodanige tekortkoming op dat ontbinding gerechtvaardigd is.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 8 juli 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van nieuwe bril (montuur en glazen voor in de verte) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 447,–. De overeenkomst is uitgevoerd op 8 […]

Lees verder
  • 8 december 2013
  • Optiek

Onvoldoende uitleg ondernemer over kraswerend/krasvrij.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 29 juli 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bril inclusief glazen en het verrichten van de daarbij behorende werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 279,–. De werkzaamheden zijn […]

Lees verder
  • 8 december 2013
  • Optiek