Onjuiste diagnose

De zorginstelling heeft de vrouw van klager behandeld met de werkdiagnose urineweginfectie. Er is ook naar andere oorzaken gekeken, maar voor het overlijden van de vrouw van klager was er geen reden om aan te nemen dat de werkdiagnose onjuist zou zijn

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats], en Stichting Clara Fey, gevestigd te Maastricht. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder