(On) zorgvuldigheid

Complicaties na borstcorrectie niet aan zorgaanbieder te wijten

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft een borstcorrectie laten uitvoeren door de zorgaanbieder en klaagt over de protheses die zijn geplaatst. In plaats van de besproken inhoud van 275 cc respectievelijk 300 cc, heeft de chirurg twee protheses van 300 cc geplaatst. De cliënte heeft net na de operatie en zes maanden na […]

Lees verder

Zorgaanbieder handelt zorgvuldig en terecht vanwege grote zorgen om situatie cliënte en haar kind(eren)

Waar gaat de uitspraak over Na een bezoek van Veilig Thuis (VT) heeft de zorgaanbieder een onderzoek gestart naar de thuissituatie van de cliënte. Volgens haar is dat onderzoek gedaan op basis van onderbuikgevoelens en zonder bewijzen, feiten of een goed vooronderzoek. De zorgaanbieder heeft vooral gekeken naar het verleden van de cliënte en zo […]

Lees verder

Verschil in zorgvisie tussen partijen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt is door ziekte gehandicapt geraakt, waardoor hij afhankelijk is van anderen. Cliënt klaagt over de kwaliteit van de zorg en zijn veiligheid bij de zorgaanbieder. Zo is er volgens cliënt geen vast personeel en is de communicatie gebrekkig. Ook is de medicatieverstrekking meerdere keren misgegaan. De klager verlangt dat […]

Lees verder

Geen schadevergoeding voor kras op gezicht zoon

Waar gaat de uitspraak over Volgens de cliënte is haar jongste zoon mishandeld door een ander kind tijdens begeleiding bij de zorgaanbieder. Haar oudste zoon is gevraagd te vertrekken zonder dat er een andere plek was geregeld. De cliënte vraagt een schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder is er geen sprake van mishandeling, maar van een kras […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft operatie goed en zorgvuldig uitgevoerd en meerdere keren geprobeerd cliënt tevreden te stellen

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is door de zorgaanbieder geopereerd, maar het resultaat was erg lelijk. Daarom is er een hersteloperatie uitgevoerd, hierna was het resultaat nog erger dan eerst. Volgens de cliënt is er een fout gemaakt bij de incisie en heeft hij ook geen siliconenpleisters of iets dergelijks aangeboden gekregen. Daarnaast […]

Lees verder
1 2 3 13