(Niet) Ontvankelijkheid

Cliënt niet-ontvankelijk: klacht betreft uitsluitend niet-betaling factuur

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de factuur die hij van zijn zorgverzekeraar heeft ontvangen voor consultatie door de crisisdienst tijdens de inverzekeringstelling van de cliënt. De zorgaanbieder is van mening dat de cliënt niet-ontvankelijk is in zijn klacht, aangezien de klacht slechts een factuurgeschil betreft en daaraan geen inhoudelijke klacht ten […]

Lees verder

Cliënte niet ontvankelijk in haar klacht; heeft oordeel op klacht niet afgewacht

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is van mening dat de zorgaanbieder een foute diagnose heeft gesteld en dat haar medisch dossier foutieve informatie bevat. De zorgaanbieder stelt dat de cliënte niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar klacht, omdat zij haar klacht niet eerst bij de zorgaanbieder zelf heeft ingediend. Naar het oordeel van […]

Lees verder

Cliënte niet tegen haar wil opgenomen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte had behoefte aan een rustige slaapplek en heeft zich daarom bij de huisartsenpost gemeld. Zij is vervolgens twee nachten opgenomen geweest bij de zorgaanbieder. Volgens de cliënte is zij tegen haar wil opgenomen bij de zorgaanbieder. De klachtencommissie heeft de klacht betreffende de tweede nacht gegrond verklaard en […]

Lees verder

Te laat bij de Commissie geklaagd

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt heeft claim ingediend bij zorgaanbieder die door de verzekeraar is behandeld. De cliënt had 12 maanden de tijd om de klacht bij de commissie in te dienen. Deze termijn is overschreden. De uitspraak in het geschil tussen [Naam] wonende te [woonplaats] en Stichting Zuyderland Medisch Centrum, gevestigd te Sittard […]

Lees verder

Klacht niet tijdig ingediend

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt heeft niet tijdig de klacht bij de commissie ingediend. De cliënt heeft zelf bevestigd dat hij geen prijs stelt op inhoudelijke behandeling van de klacht door de zorgaanbieder. De uitspraak in het geschil tussen [Naam], wonende te [woonplaats] en Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep, gevestigd te Rotterdam (hierna te […]

Lees verder

Niet klager, maar mentor bevoegd om geschil in te dienen

Waar gaat de uitspraak over? De klager heeft meerdere klachten ten aanzien van de toediening van dwangmedicatie bij zijn echtgenoot. De zorgaanbieder stelt dat klager niet-ontvankelijk is in zijn klacht, omdat zijn echtgenoot sinds 2019 een onafhankelijk mentor heeft. Volgens de commissie staat vast dat ten behoeve van de echtgenoot van klager mentorschap is ingesteld. […]

Lees verder

Klachten niet tijdig bij commissie ingediend of niet eerst aan zorgaanbieder voorgelegd

Waar gaat de uitspraak over? De klaagster is ontevreden over de zorg die aan haar vader is verleend, voornamelijk wat betreft communicatie en de samenwerking. Volgens de zorgaanbieder is de klaagster niet-ontvankelijk in haar klachten, omdat zij een aantal klachtonderdelen niet eerst bij de zorgaanbieder heeft ingediend en het geschil niet tijdig aanhangig heeft gemaakt […]

Lees verder