(Niet) Ontvankelijkheid

Klachten niet tijdig bij commissie ingediend of niet eerst aan zorgaanbieder voorgelegd

Waar gaat de uitspraak over? De klaagster is ontevreden over de zorg die aan haar vader is verleend, voornamelijk wat betreft communicatie en de samenwerking. Volgens de zorgaanbieder is de klaagster niet-ontvankelijk in haar klachten, omdat zij een aantal klachtonderdelen niet eerst bij de zorgaanbieder heeft ingediend en het geschil niet tijdig aanhangig heeft gemaakt […]

Lees verder

Cliënte niet-ontvankelijk: klacht niet binnen de geldende termijn bij de commissie ingediend

Waar gaat de uitspraak over? In januari 2017 heeft de cliënte haar klachten over de behandeling bij de zorgaanbieder kenbaar gemaakt. Na herhaaldelijke communicatie tussen de cliënte en de zorgaanbieder heeft de cliënte het geschil op 8 december 2020 bij de commissie aanhangig gemaakt. Dit is niet binnen de geldende termijn van twaalf maanden zoals […]

Lees verder

Cliënt niet-ontvankelijk in zijn klacht, heeft interne klachtenprocedure niet doorlopen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt stelt dat hij ten onrechte en zonder goede voorlichting onder bewind is geplaatst. Cliënt heeft geen vrije beschikking over zijn geld meer en moet maandelijks aanzienlijke kosten betalen voor bewindvoering. Cliënt verlangt opheffing van het bewind. De zorgaanbieder stelt dat de cliënt zich nimmer tot de zorgaanbieder heeft […]

Lees verder

Gebrek aan digitale vaardigheden is geen reden om 12-maanden termijn te overschrijden

Waar gaat de uitspraak over De klaagster heeft een klacht ingediend over hoe de zorgaanbieder haar verhuizing heeft uitgevoerd en eist een schadevergoeding. De zorgaanbieder stelt dat de klaagster niet-ontvankelijk is in haar klacht omdat zij de klacht niet binnen 12 maanden, na het indienen bij de zorgaanbieder, aan de commissie heeft voorgelegd. Volgens de […]

Lees verder