(Niet) Ontvankelijkheid

Zorgaanbieder heeft onderzoek gedaan naar pijnklachten na heupoperatie. Geen onzorgvuldig handelen.

Waar gaat de uitspraak over? “Cliënte heeft een heupoperatie gehad en ondervind daarvan nog de gevolgen. Er is een zenuw geraakt en heeft onvoldoende nazorg gekregen. De interne klachtencommissie heeft relevante correpondentie niet in de beoordeling betrokken. Zij vordert schadevergoeding. De klachtencommissie heeft geoordeeld dat de ingreep lege artis is uitgevoerd. Er is grondig onderzoek […]

Lees verder

Klager geen wettelijk vertegenwoordiger van cliënte, klachten niet ontvankelijk verklaard

Waar gaat de uitspraak over? De commissie dient te beoordelen of klager ontvankelijk is in zijn klachten, nu de zorgaanbieder een beroep heeft gedaan op niet ontvankelijkheid. In dit verband heeft de zorgaanbieder aangegeven dat klager niet is aangewezen als de wettelijk vertegenwoordiger van cliënte. Daarnaast heeft hij zijn klachten niet eerst aan de zorgaanbieder […]

Lees verder

Commissie bevoegd en cliënt ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder is de cliënt niet-ontvankelijk en de commissie onbevoegd om het geschil te behandelen. Naar het oordeel van de commissie zien de klachten van de cliënt op de zorgovereenkomst en zijn de klachten (in ieder geval een […]

Lees verder

Klacht ingediend bij de Commissie. Daarna alsnog interne klachtenprocedure bij de zorgaanbieder in gang gezet. Klachtenfunctionaris heeft de indruk gewekt dat klacht is afgehandeld.

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de zorgaanbieder had de klaagster de klacht eerst aan haar moeten voorleggen. Daarom meent de zorgaanbieder dat klaagster niet-ontvankelijk is in haar klacht. Daarna heeft klaagster alsnog interne klachtenprocedure in gang gezet. Volgens de Commissie heeft klaagster aanvankelijk haar klacht te snel ingediend bij de Commissie, maar dat ‘gebrek’ […]

Lees verder

Klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht

Waar gaat de uitspraak over? Vader van klaagster verblijft bij zorgaanbieder. De oudste broer van klaagster is de eerste contactpersoon bij de zorgaanbieder. Het protocol van de zorgaanbieder is dat enkel zaken worden gedaan met de eerste contactpersoon. Klaagster geeft aan dat de intakeprocedure zeer onprofessioneel en onzorgvuldig is geweest en heeft mede hierover een […]

Lees verder

Vordering van schadevergoeding van cliënt is verjaard.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft in 2010 auto ongeluk gehad waarna zij op de SEH van de zorgaanbieder is behandeld. Zij vordert schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder verjaart een dergelijke vordering na vijf jaren. Volgens de Commissie is de klacht verjaard waardoor de cliënte geen belang meer heeft bij inhoudelijke behandeling. De uitspraak in […]

Lees verder

Vordering van schadevergoeding van cliënt is verjaard nu al in 2001 epilepsie is vastgesteld.

Waar gaat de uitspraak over? In 2001 epilepsie vastgesteld. Cliënt vordert schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder verjaart een dergelijke vordering na vijf jaren. Volgens de Commissie is de klacht verjaard waardoor de cliënt geen belang meer heeft bij inhoudelijke behandeling. De uitspraak in het geschil tussen [Cliënte], wonende te [woonplaats] (hierna te noemen: cliënte), vertegenwoordiger: [naam […]

Lees verder

Interne klachtenprocedure niet doorlopen.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt is niet ontvankelijk verklaard in interne klachtenprocedure. Volgens de Commissie kan dat dat gelijk kan worden gesteld aan het niet doorlopen van de klachtenprocedure bij de zorgaanbieder. De uitspraak in het geschil tussen [Naam], wonende te [woonplaats] (hierna te noemen: de cliënt) en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, gevestigd te […]

Lees verder

Cliënt niet-ontvankelijk: klacht betreft uitsluitend niet-betaling factuur

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de factuur die hij van zijn zorgverzekeraar heeft ontvangen voor consultatie door de crisisdienst tijdens de inverzekeringstelling van de cliënt. De zorgaanbieder is van mening dat de cliënt niet-ontvankelijk is in zijn klacht, aangezien de klacht slechts een factuurgeschil betreft en daaraan geen inhoudelijke klacht ten […]

Lees verder