(Niet) Ontvankelijkheid

Niet-ontvankelijk: klacht is niet binnen 12 maanden na afhandeling van de interne klachtencommissie van het ziekenhuis bij de geschillencommissie ingediend. Dat cliënt niet eerder wist van het bestaan van de geschillencommissie maakt dat niet anders.

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Treant Zorggroep, gevestigd te Hoogeveen (verder te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Niet-ontvankelijk: klacht is te laat bij de commissie ingediend. Dat cliënt niet eerder wist van het bestaan van de geschillencommissie maakt dat niet anders.

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, gevestigd te Tilburg (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. De geschillencommissie heeft geen […]

Lees verder

De uitvoering van de zorg van de zorgaanbieder was adequaat, de wachttijden waren niet onredelijk. Op de website van de zorgaanbieder staat welke zorg onder het eigen risico van de cliënt valt, dat is voldoende.

In het geschil tussen Cliënte en de Stichting Mondriaan, gevestigd te Heerlen, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. De mondelinge behandeling heeft […]

Lees verder

Klachtenprocedure bij zorginstelling niet doorlopen: geschil kan niet worden behandeld

In het geschil tussen Klaagster en Stichting Rivierduinen, gevestigd te Leiden (verder te noemen: de zorginstelling) Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. De behandeling heeft op 19 juli 2017 te Amsterdam plaatsgevonden. Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen, omdat uit de […]

Lees verder

Patiënt klaagde niet bij zorgaanbieder binnen vijf jaar nadat schade bekend is geworden. De klacht is verjaard en kan niet worden behandeld.

In het geschil tussen Patiënte en Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd te Den Haag (verder te noemen de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. […]

Lees verder

Commissie deed al eerder uitspraak over klacht, daarom niet ontvankelijk

In het geschil tussen Klaagster en Stichting Carintreggeland Groep, gevestigd te Hengelo (verder te noemen: de zorgaanbieder) Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de zorgverlening aan de partner van klaagster, [cliënt] , en het zoekraken van de zegelring van [cliënt]. Naar aanleiding hiervan, wat betreft de kwaliteit van zorg, beklaagt klaagster […]

Lees verder

Commissie kan klacht over gedwongen opname op basis van Wet BOPZ niet behandelen

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Sevagram, gevestigd te Heerlen (verder te noemen de zorginstelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 21 […]

Lees verder

Klacht niet ontvankelijk: schadevergoeding ten gevolge van onvrijwillige opname moet door de rechter in het kader van de wet BOPZ beoordeeld worden.

In het geschil tussen Cliënt en Stichting GGZ Breburg Groep, gevestigd te Tilburg (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 13 februari 2017 […]

Lees verder

Klacht niet ontvankelijk: alleen de rechter kan klachten tegen afgedwongen maatregelen in het kader van de Wet BOPZ beoordelen

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Arkin, gevestigd te Amsterdam (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 13 februari 2017 heeft te […]

Lees verder
1 13 14 15