(Niet) Ontvankelijkheid

De moeder van klaagster is onder therapeutische behandeling van de zorgaanbieder. Omdat klaagster zelf geen cliënt is, kan de klacht niet worden behandeld

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], en Praktijk EQUI-LIBRE, gevestigd te Apeldoorn, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil   Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de […]

Lees verder

De cliënt heeft geen redelijk belang bij een uitspraak van de commissie, de klacht is niet ontvankelijk. Het ziekenhuis heeft de werkwijze rond het toedienen van medicijnen inmiddels aangepast

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Academisch Ziekenhuis Leiden gevestigd te Leiden. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder

Cliënt dient klacht te laat in bij De Geschillencommissie, pas na 25 maanden (ipv 12 maanden). Client kan niet aannemelijk maken, dat hem hiervoor geen verwijt treft. Daarom zijn klachten niet ontvankelijk.

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Iriszorg, gevestigd te Arnhem (verder te noemen: de zorginstelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke gezondheidszorg (verder ook te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder

Commissie kan de klacht niet behandelen omdat de cliënt de interne klachtenprocedure van het ziekenhuis niet doorlopen heeft

In het geschil tussen Klager, in zijn hoedanigheid van nabestaande van zijn overleden moeder, en de stichting Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, gevestigd in Venlo (hierna te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te […]

Lees verder

Klaagster heeft zich direct tot de commissie gewend zonder eerst de resultaten van de oriëntatie af te wachten en daarover van gedachten te wisselen met de zorgaanbieder, zij is niet ontvankelijk in haar klacht.

In het geschil tussen: Cliënt en Stichting Attent Zorg en Behandeling (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil De cliënt heeft bij klachtenformulier van 21 april 2017 de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) verzocht onderhavig geschil in behandeling te nemen. Klaagster en de zorgaanbieder zijn niet voor de […]

Lees verder

De uitvoering van de zorg van de zorgaanbieder was adequaat, de wachttijden waren niet onredelijk. Op de website van de zorgaanbieder staat welke zorg onder het eigen risico van de cliënt valt, dat is voldoende.

In het geschil tussen Cliënte en de Stichting Mondriaan, gevestigd te Heerlen, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. De mondelinge behandeling heeft […]

Lees verder

Niet-ontvankelijk: klacht is niet binnen 12 maanden na afhandeling van de interne klachtencommissie van het ziekenhuis bij de geschillencommissie ingediend. Dat cliënt niet eerder wist van het bestaan van de geschillencommissie maakt dat niet anders.

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Treant Zorggroep, gevestigd te Hoogeveen (verder te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Niet-ontvankelijk: klacht is te laat bij de commissie ingediend. Dat cliënt niet eerder wist van het bestaan van de geschillencommissie maakt dat niet anders.

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, gevestigd te Tilburg (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. De geschillencommissie heeft geen […]

Lees verder

Klachtenprocedure bij zorginstelling niet doorlopen: geschil kan niet worden behandeld

In het geschil tussen Klaagster en Stichting Rivierduinen, gevestigd te Leiden (verder te noemen: de zorginstelling) Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. De behandeling heeft op 19 juli 2017 te Amsterdam plaatsgevonden. Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen, omdat uit de […]

Lees verder

Patiënt klaagde niet bij zorgaanbieder binnen vijf jaar nadat schade bekend is geworden. De klacht is verjaard en kan niet worden behandeld.

In het geschil tussen Patiënte en Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd te Den Haag (verder te noemen de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. […]

Lees verder