Medisch dossier

Mentoren werd inzage geweigerd in dossier cliënte

Waar gaat de uitspraak over? De mentoren van de cliënte krijgen geen volledige inzage in het dossier. Ook krijgt de klager geen mogelijkheid heeft gekregen tot correctie, aanvulling of vernietiging van het volledige dossier. Volgens de zorgaanbieder is alle informatie uit het oude en nieuwe dossiersysteem overhandigd. Naar het oordeel van de commissie heeft de […]

Lees verder

Geen sprake van schending privacy, commissie voor het overige niet bevoegd

Waar gaat de uitspraak? De cliënt klaagt dat hij werd benaderd door een door hem onbekende behandelaar, terwijl in het intakegesprek was toegezegd dat de behandeling altijd door twee vaste behandelaren zou plaatsvinden. Deze onbekende behandelaar wilde geen BIG-gegevens aan de cliënt verstrekken. Ook klaagt de cliënt over de tolk die de zorgaanbieder voor de […]

Lees verder

Sprake van een calamiteit: zorgaanbieder moet medisch dossier overleggen aan familie

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de gevolgen van het vroegtijdig overlijden van de zoon van klager voor de familie, de nazorg aan de familie, het handelen van de klachtenfunctionaris, de behandeling door de calamiteitencommissie en het verstrekken van het volledig medische dossier. Volgens de zorgaanbieder is de commissie onbevoegd om te oordelen over […]

Lees verder

Zorgaanbieder is zorgvuldig omgegaan met bemoeizorg

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder had een melding van de politie ontvangen aangaande de cliënt, waarna de zorgaanbieder zonder toestemming van de cliënt navraag heeft gedaan bij meerdere instanties. De cliënt is van mening dat zijn privacy hierdoor ernstig is geschonden. Volgens de cliënt heeft de zorgaanbieder de Handreiking Gegevensuitwisseling Bemoeizorg niet goed […]

Lees verder

Fouten in medicatiebeleid en communicatie

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt, vader van klaagster, is na een korte opname bij de zorgaanbieder overleden. Volgens de klaagster was de (diabetes)zorg van de zorgaanbieder ontoereikend. Ook klaagt de klaagster over de communicatie en het feit dat zij geen afschrift krijgt van het medisch dossier van de cliënt. De zorgaanbieder heeft erkend […]

Lees verder

Geen sprake van verwijtbaar handelen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de bejegening en communicatie door de zorgaanbieder, privacy schending en de klachtenprocedure van de zorgaanbieder. Naar het oordeel van de commissie is de klager niet-ontvankelijk voor wat betreft de klachtenonderdelen over het medisch dossier en de klachtenprocedure van de zorgaanbieder. De klachtonderdelen aangaande communicatie en bejegening […]

Lees verder

Defensiebelang weegt zwaarder dan individuele wens om medische gegevens te verwijderen

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft aan de Verantwoordelijk Militair Arts (VMA) gevraagd om delen van zijn medisch dossier te vernietigen. De VMA heeft dit verzoek afgewezen. De cliënt vindt dit vervelend omdat nu onjuiste gegevens bij zijn commandant terecht kunnen komen. De zorgaanbieder stelt dat de VMA steeds in staat moet zijn […]

Lees verder