Kwaliteit dienstverlening

Niet gebleken dat ziekteverloop cliënte door verwijtbaar handelen of nalaten zorgaanbieder komt

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de zorg die de zorgaanbieder aan de cliënte heeft geleverd. Klager verwijt de zorgaanbieder dat de zorgaanbieder niet met de voorgeschreven regelmaat het bloed van de cliënte heeft gecontroleerd, zoals voorgeschreven in de bijsluiter. Verder verwijt klager de zorgaanbieder dat de zorgaanbieder cliënte niet […]

Lees verder