kosten/ zorgverlening

Woonplaats gezaghebbende ouder bepaald welke gemeente (financiële) verantwoordelijkheid draagt

Waar gaat de uitspraak over? In het onderhavige geschil staat centraal de vraag welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de zorg aan de jeugdige. Verzoeker wil dat de feitelijke woonplaats van de gezagsdrager (vader kind) aangehouden wordt. Dit is volgens verzoeker de verwerende gemeente, omdat de vader met zijn zoon woonachtig zou zijn bij zijn […]

Lees verder