Klachtenbehandeling

Ziekte werknemer is geen reden om klacht niet in behandeling te nemen

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een klacht ingediend bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder over het gedrag van een ervaringsdeskundige. Deze ervaringsdeskundige heeft zich onprofessioneel gedragen en heeft grensoverschrijdend gedrag vertoont richting de cliënt. De zorgaanbieder heeft de klacht niet serieus genomen en stelt de behandeling steeds uit, terwijl de ervaringsdeskundige gewoon […]

Lees verder

Klachten niet eerst bij ziekenhuis kenbaar gemaakt, daarnaast geen verband tot uitvoering behandelingsovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft 7 klachtonderdelen. Klachtonderdeel 1 en 2 gaan over het handelen van de geriater en de gestelde diagnoses. In het verweer wordt door het ziekenhuis een beroep op niet-ontvankelijkheid gedaan. Het ziekenhuis stelt dat de cliënt de klachten niet eerst kenbaar heeft gemaakt, terwijl dit op grond van […]

Lees verder

Ondernemer slaagt er niet in de klachten op te lossen. Terecht wendt consument zich uiteindelijk tot een andere ondernemer.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 juli 1996 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een montuur met glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 1.303,–. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 11 juli 1996. […]

Lees verder
  • 30 december 2013
  • Optiek

Consument is in gebreke nu hij niet tijdig de ondernemer in gebreke heeft gesteld. Consument moet alsnog de glazen en het montuur afnemen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 februari 1999 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot oogmeting van een montuur met bijpassende glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 641,–. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 11 februari 1999. […]

Lees verder
  • 30 december 2013
  • Optiek

Het tijdsverloop sinds het aanmeten van de bril maakt het onmogelijk vast te stellen of door de ondernemer verwijtbare fouten zijn begaan.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 25 juni 1997 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een montuur met glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 534,55. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 25 juni […]

Lees verder
  • 18 december 2013
  • Optiek

De ondernemer heeft een vrij ernstige, eenvoudig vast te stellen fout gemaakt. Door niet serieus in te gaan op de klacht van de consument heeft de ondernemer zijn taak ernstig verwaarloosd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een medio april 1998 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomt. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot levering van een bril met variluxglazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 1.402,–. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 23 april 1998. Standpunt van […]

Lees verder
  • 18 december 2013
  • Optiek

Hoewel de consument de ondernemer niet in gebreke heeft gesteld acht de commissie het toch redelijk dat de ondernemer bijdraagt in de kosten van de nieuw aangeschafte vervangende bril.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 28 maart 2003 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gewone bril en zonnebril met glazen links/rechts tegen de door consument te betalen prijs van 679,47.   De levering vond plaats op 7 […]

Lees verder
  • 8 december 2013
  • Optiek