Klachtafhandeling

Cliënt heeft klacht per mail ingediend bij zorgaanbieder, dit is een officiële klacht

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is niet tevreden met het resultaat van zijn ooglidcorrectie. Hij heeft de zorgaanbieder dit meerdere keren laten weten, maar geen reactie gekregen. De zorgaanbieder stelt dat de klacht niet ontvankelijk is, omdat de cliënt geen officiële klacht heeft ingediend bij de zorgaanbieder en de zorgaanbieder de kans heeft […]

Lees verder

Commissie is onbevoegd in klacht over zorg die zorgaanbieder aanbiedt in kader van Jeugdwet

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft haar klacht, over de behandeling en het verblijf van haar minderjarige dochter bij de zorgaanbieder, bij de commissie ingediend. Echter, de zorgaanbieder vindt dat de commissie niet bevoegd is om dit geschil te behandelen. De zorgaanbieder maakt namelijk onderscheid in klachtenbehandeling tussen de verschillende soorten zorg die […]

Lees verder

Zorgaanbieder kan klachten niet enkel ontkennen, moet ook inhoudelijk reageren

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is niet tevreden over kwaliteit van de klachtenprocedure bij de zorgaanbieder. Er zijn verschillende klachten geformuleerd en per brief bij de zorgaanbieder kenbaar gemaakt. De zorgaanbieder heeft alleen op het onderdeel omtrent de mondzorg gereageerd en niet op de overige klachtonderdelen. Volgens de cliënte is de kwaliteit van […]

Lees verder

Klachtafhandeling door klachtencommissie voldoet wat in redelijkheid van een zorgaanbieder ten aanzien van klachtafhandeling mag worden verwacht

Waar gaat de uitspraak over Klachten van klager hebben betrekking op de afdoening van de klachten door de klachtencommissie. De klachtencommissie is niet gehouden tot het opstellen van een proces-verbaal en tot het beantwoorden van vragen over haar werkwijze en het reglement. Evenmin is er sprake van gebrek aan objectiviteit van de klachtencommissie. Volledige uitspraak […]

Lees verder

Het ziekenhuis heeft niet tijdig beslist op de klacht

Waar gaat de uitspraak over Cliënte klaagt over de klachtafhandeling door het ziekenhuis. Zij had daar een klacht ingediend over de behandeling van haar zoon. Het ziekenhuis erkent dat zij de klacht niet tijdig heeft beantwoord. Hoewel de reden van het niet beslissen op de klacht van de cliënt deels berust op misverstanden en miscommunicatie […]

Lees verder