Keuring

Geen onzorgvuldig handelen door klachtenfunctionaris gedurende klachtenprocedure

Waar gaat de uitspraak over Cliënt heeft geen belang meer bij een beoordeling van zijn klacht over de keuring door een GGD-arts, omdat de gemeentelijke dienst de gevraagde voorziening inmiddels heeft toegekend. Dat de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder tijdens de klachtenprocedure ook contact heeft gehad met een medisch adviseur die op de afdeling van de […]

Lees verder