Inspanningsverplichting

Zorgaanbieder niet voldaan aan inspanningsverplichting

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt is door de zorgaanbieder geopereerd aan staar aan zijn rechteroog. Cliënt kreeg vier dagen na de operatie een zwarte vlek in zijn geopereerde oog. Hij heeft hier drie keer contact over gehad met de zorgaanbieder, maar pas bij het derde bezoek constateerde de zorgaanbieder een netvliesloslating. Cliënt is van […]

Lees verder

Ondanks onjuiste diagnose volgens klaagster, klacht ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Dochter van klaagster heeft zich in maart 2019 met verwijzing van huisarts, waarin stond dat gedacht werd aan alopecia androgenetica, tot de zorgaanbieder gewend met haarverlies. Zorgaanbieder heeft deze diagnose niet gesteld. Dochter stelt ruim een jaar aan kostbare tijd te hebben verloren waarin zij het haarverlies had kunnen beperken. […]

Lees verder

Zorgaanbieder kan bij declaratie niet om het DBC-systeem heen

Waar gaat de uitspraak over? Dochter van klaagster heeft de zorgaanbieder bezocht voor knieklachten. De intake was kort en verliep warrig en onduidelijk. Bij de intake zijn foto’s gemaakt van de knie. Na 10 minuten heeft dochter de kliniek verlaten. Klaagster ontving een factuur van € 364,35,-, gedeclareerd conform de DBC-systematiek. Klaagster wil enkel € […]

Lees verder

Tegenvallend resultaat laserbehandeling niet aan zorgaanbieder toe te rekenen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt werd op 12 november 2019 voor beide ogen aan een laserbehandeling onderworpen. Het zicht van het rechteroog was daarna verbeterd, maar het zicht van het linkeroog aanmerkelijk verslechterd. Cliënt houdt zorgaanbieder verantwoordelijk voor vermindering van het zicht en vermindering van de inkomsten die cliënt daardoor zal lijden. Daarnaast verwijt […]

Lees verder

Cliënte voelt zich verminkt door resultaat liposuctie

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is op 19 augustus 2019 door de zorgaanbieder behandeld voor een liposuctie aan de bovenbenen. Cliënte is niet tevreden over het resultaat. Cliënte voelt zich verminkt en heeft zich daar zwaar depressief over gevoeld. Cliënte vordert van de zorgaanbieder een schadevergoeding van € 25000,-. De zorgaanbieder stelt dat er […]

Lees verder

Cliënt ontevreden over resultaat liposuctie door zorgaanbieder, klacht ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is op 2 december 2020 door de zorgaanbieder behandeld voor een liposuctie aan de armen en heupen. Cliënte is niet tevreden over het resultaat. Cliënte stelt dat er een verkeerde diagnose is gesteld. Cliënte vordert van de zorgaanbieder een schadevergoeding van € 5.400,–, de kosten van de verkeerd uitgevoerde […]

Lees verder

Tegenvallende resultaten staarbehandelingen niet het gevolg van een toerekenbare tekortkoming van het ziekenhuis

Waar gaat de uitspraak over Na twee staarbehandelingen heeft cliënt nog steeds een bril nodig voor zowel dichtbij als veraf. De arts heeft geen voorbehoud gemaakt ten aanzien van het zicht. Mogelijk is een standaardlens geplaatst in plaats van een comfort toric lens. Het ziekenhuis verweert zich door te stellen dat de oogarts nimmer de […]

Lees verder

De behandelmogelijkheden bij de cliënt met leukemie zijn niet onbenut gebleven. Het overlijden van de echtgenoot van klager staat niet in verband met de verleende medische behandeling en verpleegkundige verzorging

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], nabestaande van wijlen [naam], en Stichting Bravis Ziekenhuis, gevestigd te Roosendaal. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Geen onzorgvuldig handelen van plastisch chirurg. Cliënt is voorafgaand aan operatie geïnformeerd dat complicaties mogelijk niet optimaal zijn

In het geschil tussen [Cliënt] wonende te [plaats] en Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep, gevestigd te Rotterdam. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder