Inspanningsverplichting

Tegenvallende resultaten staarbehandelingen niet het gevolg van een toerekenbare tekortkoming van het ziekenhuis

Waar gaat de uitspraak over Na twee staarbehandelingen heeft cliënt nog steeds een bril nodig voor zowel dichtbij als veraf. De arts heeft geen voorbehoud gemaakt ten aanzien van het zicht. Mogelijk is een standaardlens geplaatst in plaats van een comfort toric lens. Het ziekenhuis verweert zich door te stellen dat de oogarts nimmer de […]

Lees verder

De behandelmogelijkheden bij de cliënt met leukemie zijn niet onbenut gebleven. Het overlijden van de echtgenoot van klager staat niet in verband met de verleende medische behandeling en verpleegkundige verzorging

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], nabestaande van wijlen [naam], en Stichting Bravis Ziekenhuis, gevestigd te Roosendaal. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Geen onzorgvuldig handelen van plastisch chirurg. Cliënt is voorafgaand aan operatie geïnformeerd dat complicaties mogelijk niet optimaal zijn

In het geschil tussen [Cliënt] wonende te [plaats] en Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep, gevestigd te Rotterdam. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder

Staaroperaties. Uit twee oogmetingen na de operatie blijkt dat de oogscherpte overeenkomt met het beoogde doel van de operatie

In het geschil tussen Cliënt en Academisch Ziekenhuis Maastricht, gevestigd te Maastricht (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Curis-behandeling. Er is geen garantie dat een operatie altijd tot het gewenste resultaat leidt.

In het geschil tussen Cliënt en Medisch Spectrum Twente, gevestigd te Enschede (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder