informatie(verstrekking)

Zorgaanbieder heeft zorgvuldig gehandeld bij informatieverstrekking aan huisarts en reclassering

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat de behandelaar een brief naar huisarts heeft gestuurd. Hij was het hier niet mee eens. Daarnaast bevat de brief een onjuiste diagnose en onwaarheden. Ook klaagt de cliënt dat de behandelaar informatie heeft verstrekt aan de reclassering, terwijl hij hier geen toestemming voor heeft gegeven. De […]

Lees verder

Indicatie voor staaroperatie aanwezig, informatieverstrekking door zorgaanbieder had zorgvuldiger gekund

Waar gaat de uitspraak over Tijdens een staaroperatie is er bij de cliënte een ernstige complicatie opgetreden, waardoor zij schade heeft opgelopen. Volgens de cliënte was er onvoldoende indicatie voor een staaroperatie, is zij onvoldoende voorgelicht over de complicaties van de ingreep en is haar bloeddruk voorafgaand aan de ingreep niet opgemeten. De cliënte verwijt […]

Lees verder

Geen fout of nalaten ziekenhuis geconstateerd

Waar gaat de uitspraak over Volgens de klager gaf het ziekenhuis bij de behandeling van zijn overleden echtgenote onvoldoende voorlichting over de drie behandelopties bij de verstopte darm, waardoor er een verkeerde behandeloptie is uitgevoerd. Volgens de klager kreeg zijn vrouw ook niet de nodige hulp na de na de tweede chemokuur. Dit zou fatale […]

Lees verder

Zorgaanbieder schoot tekort in de informatieverstrekking na de scopie

Waar gaat de uitspraak over Voorafgaand aan de ingreep is voldoende informatie verstrekt. Na de scopie onvoldoende voorlichting gegeven aan de cliënt. Niet nadrukkelijk aanbieden van en het uitvoeren van een bloodpatch en het ontbreken van nader onderzoek na consult op SEH. Voor de commissie zijn deze beslissingen niet goed verklaarbaar. Schadevergoeding is niet onderbouwd. […]

Lees verder

Zorgen over zorg aan zoon

Waar gaat de uitspraak over De zoon van klaagster was cliënt in een behandelgroep voor kinderen in de basisschoolleeftijd met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Volgens klaagster was de geleverde zorg onvoldoende, was het pand niet geschikt en is haar tot twee keer toe opgesloten geweest op zijn slaapkamer. De zorgaanbieder wijt […]

Lees verder

Zorgaanbieder bemoeide zich niet met aanvraag huurtoeslag, kon gemachtigde daarom niet informeren

Waar gaat de uitspraak over Volgens de gemachtigde van cliënte heeft hij schade geleden, omdat de zorgaanbieder hem niet geïnformeerd heeft over de door cliënt aangevraagde huurtoeslag. Die toeslag is door de Belastingdienst teruggevorderd. De zorgaanbieder stelt dat het behandelteam geen enkele bemoeienis gehad met de aanvraag van de huurtoeslag en de toekenning daarvan aan […]

Lees verder