informatie(verstrekking)

Zorgaanbieder niet verplicht om informatie te verstrekken over tarieven voor verzekerde (basis)zorg

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder. De zorgaanbieder zou tekortgeschoten zijn in de informatieverstrekking over de kosten van de uit te voeren behandeling van een littekenbreuk. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder niet tekort geschoten is. De verantwoordelijkheid voor het inwinnen van informatie omtrent de […]

Lees verder

Zorgaanbieder moet nabestaande inzage in medisch dossier geven

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil gaat over klaagster wiens dochter suïcide heeft gepleegd in de kliniek van zorgaanbieder waar zij was opgenomen. Klaagster verwijt zorgaanbieder onzorgvuldig en nalatig te hebben gehandeld. Klaagster wil inzage in het medisch dossier van de dochter, maar zorgaanbieder staat dat niet toe. Zorgaanbieder meent dat cliënte hiervoor geen […]

Lees verder

Zorgaanbieder spant zich genoeg in voor vinden woonruimte; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is ontevreden over de begeleiding die zij krijgt van de zorgaanbieder. Haar hulpvragen worden niet behandeld/ beantwoord, zij wordt niet in haar waarde gelaten en afspraken worden niet in haar dossier vermeld. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder zich voldoende heeft ingespannen met betrekking tot de zorgvraag […]

Lees verder

Zorgaanbieder niet toerekenbaar tekortgeschoten in behandeling cliënt; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt is naar aanleiding van klachten op zijn borst verwezen naar de zorgaanbieder. De cardioloog heeft hem medicatie voorgeschreven en vervolgens is op een andere locatie een stressechocardiografie van zijn hartfunctie gemaakt. Cliënt is naar Suriname gegaan voor een vakantie alwaar hij een hartinfarct heeft gekregen. Cliënt verwijt de zorgaanbieder […]

Lees verder

Communicatie over tijdstip behandeling kon beter

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft geen dotterbehandeling gekregen op de daarvoor afgesproken dag. Volgens de cliënt hebben autochtone patiënten voorrang gekregen. Ook zou de zorgaanbieder een dotterbehandeling bij een ander ziekenhuis hebben geblokkeerd, zijn klacht niet in behandeling hebben genomen en heeft de zorgaanbieder geweigerd informatie te verstrekken. Volgens de zorgaanbieder was […]

Lees verder

Commissie kan niet vaststellen wat precies tijdens gesprek is gezegd

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt stelt dat de cardioloog hem onvoldoende heeft geïnformeerd over de uitslagen van bepaalde onderzoeken. De cliënt voelt zich niet serieus genomen. De zorgaanbieder heeft de cliënt geïnformeerd dat er geen belangrijke afwijkingen zijn geconstateerd, maar de cliënt neemt hier geen genoegen mee. De cliënt heeft een uitnodiging tot een gesprek […]

Lees verder

Klachten over behandeling en bejegening ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Door een verkeerde diagnose heeft de cliënt onnodig geleden. De cliënt verwijt de zorgaanbieder onzorgvuldig handelen op 14 en 16 november 2021, onheuse bejegening en onvoldoende informatieverstrekking. Volgens de zorgaanbieder is de cliënt zorgvuldig en volgens protocol behandeld en bejegend. Verder is de cliënt niet-ontvankelijk in de klachten over de […]

Lees verder