informatieplicht

Informeren eigen risico behoort niet tot informatieplicht zorgaanbieder, maar is iets tussen consument en zorgverzekeraar.

Waar gaat de uitspraak over? De commissie wijst een klacht af over het niet informeren door de zorgaanbieder dat het eigen risico door DBC-systematiek twee keer in rekening wordt gebracht, nu (de omvang van) het eigen risico wordt bepaald in de verhouding consument-zorgverzekeraar en op de zorgaanbieder dienaangaande geen informatieplicht rust. Volledige uitspraak Behandeling van […]

Lees verder

Geen verplichting van zorgaanbieder om informatie te verstrekken over tarieven voor verzekerde (basis)zorg. Verplichting van cliënt om zich daarover te informeren.

Waar gaat de uitspraak over? “Volgens cliënt is hij ten onrechte niet door de zorgaanbieder geïnformeerd dat er een nieuwe DBC zou worden geopend bij het plaatsvinden van de laatste ‘eindcontrole’ en dat daardoor het eigen risico van de zorgverzekering twee keer zou worden belast. Bij het consult in januari 2022 waren er nog dusdanige […]

Lees verder

Geen gewenst resultaat na oogoperatie; Refractive surprise.

Waar gaat de uitspraak over? “Cliënte heeft een oogoperatie ondergaan. Zij heeft geld betaald voor een speciale lens zodat zij geen bril meer nodig had. Na de operatie moet de cliënte nog steeds een bril dragen. Zij vindt dat er een fout is gemaakt en dat zij onvoldoende is geïnformeerd over de risico’s van de […]

Lees verder

Verstrekken informatie eigen risico bij medische ingreep

Waar gaat de uitspraak over? Volgens cliënt is hij niet voldoende voorgelicht over de kosten van de medische ingreep. Volgens het ziekenhuis viel de verleende zorg in het basispakket en kwam in zijn geheel en zonder bijkomende kosten voor vergoeding in aanmerking. Volgens de commissie hoeft de zorgaanbieder de cliënt niet te informeren over het […]

Lees verder

Informatieplicht zorgaanbieder over wassen van kleding

Waar gaat de uitspraak over Wassen van kleding behoort tot de behandelingsovereenkomst nu de zorgaanbieder dat aanbiedt. Zorgaanbieder heeft een informatieplicht over de wijze waarop de kleding wordt gewassen. De toestand (gekreukt en verfomfaaid) waarin de kleding zich bij terug levering bevindt is van onvoldoende kwaliteit. Het is niet aannemelijk geworden dat de kleding is […]

Lees verder