Informatie

Zorgaanbieder beëindigde zorgverlening zonder waarschuwing

Waar gaat de uitspraak over? Cliënten zijn het niet eens met de zorgindicatie die is afgegeven door de zorgaanbieder. Op een gegeven moment is de zorg door de zorgaanbieder beëindigd. Cliënten zijn het niet eens met de handelwijze van de zorgaanbieder. Het beroep op niet-ontvankelijkheid wordt door de commissie afgewezen. De commissie is van oordeel […]

Lees verder

Doorverwijzing BOB was redelijk en cliënte is voor wat betreft de onderhandeling niet onder druk gezet

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte klaagt erover dat zij niet goed en volledig is geïnformeerd over de overdracht van controles via het Bevolkingsonderzoek in plaats van via ziekenhuis. Verder klaagt cliënte over het volgende. Nadat borstkanker is geconstateerd, zou cliënte onder druk zijn gezet om op korte termijn haar borst te laten amputeren. Cliënte […]

Lees verder

Zorgaanbieder voldoet aan inspanningsverplichtingen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte stelt de zorgaanbieder aansprakelijk voor een litteken dat zij aan de operatie heeft overgehouden. Cliënte stelt ook dat zij tegen haar wens in is geopereerd door een chirurg in opleiding. Voor wat betreft de uiteenlopende meningen over het al dan niet tegen haar wil in onder narcose brengen van […]

Lees verder

Zorgaanbieder handelde medisch zorgvuldig, maar communicatie was gebrekkig

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte stelt dat de operatie drie maanden vertraging heeft opgelopen, waardoor zij kosten heeft moeten maken. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder medisch zorgvuldig en conform protocol heeft gehandeld. De zorgaanbieder heeft echter op gebrekkige wijze gecommuniceerd met cliënte. Doordat de communicatie op essentiële momenten gebrekkig was, is […]

Lees verder

Commissie verlangt aanvullende informatie partijen

Waar gaat de uitspraak over? De kinderen van cliënte hebben gesprekken gevoerd met de zorgaanbieder. Cliënte heeft een deel van die gesprekken bijgewoond. Cliënte klaagt erover dat de zorgaanbieder de uit die gespreken verkregen informatie zonder toestemming van cliënte heeft gedeeld met haar ex-partner. De ex-partner was de opdrachtgever van de zorgaanbieder. De commissie heeft […]

Lees verder

Zorgaanbieder geeft geen toegang tot medisch dossier

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft plastische chirurgie ondergaan bij de zorgaanbieder. Cliënte klaagt erover dat de zorgaanbieder geen noodprotocol handhaaft. Verder klaagt zij over de voorbereiding, ingreep, nazorg, communicatie, voorlichting en het resultaat. De commissie rekent het de zorgaanbieder zwaar aan dat de zorgaanbieder – ondanks herhaald verzoek – het medisch dossier niet […]

Lees verder

Waarschuwingsbrief omtrent grensoverschrijdend gedrag moet uit dossier verwijderd worden

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt woont op een beschermd wonen locatie van de zorgaanbieder. Cliënt is op die locatie in een worsteling met een andere bewoner terechtgekomen. Hierop is de cliënt mondeling en schriftelijk gewaarschuwd dat soortgelijk grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot opzegging van de behandelingsovereenkomst. De cliënt vindt deze waarschuwingsbrief onterecht, omdat hij […]

Lees verder

Arts mocht informatie niet zonder expliciete toestemming verstrekken aan andere arts

Waar gaat de uitspraak over De cliënte stelt dat de behandelend arts gevoelige en persoonlijke informatie heeft verstrekt aan de kinderarts van het ziekenhuis. Dit berust op een fout, aangezien haar zoon ten tijde van de informatieverstrekking al ontslagen was uit het ziekenhuis. De informatie had dus nooit gedeeld mogen worden, aldus cliënte. Zij verzoekt […]

Lees verder

Cliënt klaagt over inzage medisch dossier, toestemmingsformulier delen ROM-gegevens en niet-nakoming informatieplicht AVG

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat hij geen inzage krijgt in zijn medisch dossier, dat hij een toestemmingsformulier voor het delen van ROM-gegevens verplicht moet ondertekenen en dat hij niet juist is geïnformeerd over het gebruik van zijn persoonsgegevens en het privacyreglement. Volgens de zorgaanbieder is er niet geweigerd om inzage te […]

Lees verder