Immateriële schadevergoeding

Immateriële schadevergoeding afgewezen door onbevoegdheid commissie

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster stelt dat haar moeder onnodig heeft geleden vanwege de langdurige lichamelijke en geestelijke verwaarlozing door medewerkers van de zorgaanbieder. Ze is in een korte periode veel gewicht verloren. Daarnaast heeft klaagster een aantal andere voorbeelden en incidenten beschreven, waaruit kan blijken dat de zorgaanbieder structureel tekortschoot. Klaagster wil een […]

Lees verder

Klaagster als nabestaande geen recht op immateriële schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster heeft de medewerkers van zorgaanbieder op 19 juni 2021 gevraagd te stoppen met het toedienen van diclofenac aan haar moeder door een plotselinge achteruitgang. De zorgaanbieder is pas op 30 juni 2021 gestopt met het toedienen. Klaagster heeft haar klacht kenbaar gemaakt bij de zorgaanbieder. Een klachtenfunctionaris heeft de […]

Lees verder

Commissie is niet bevoegd om op vordering buiten Wkkgz te beslissen

Waar gaat de uitspraak over? Moeder van klaagster is opgenomen geweest bij zorgaanbieder en is voor haar overlijden naar de stervenskamer gebracht. Hier mochten niet meer dan twee personen aanwezig zijn in verband met de geldende corona-regels. Klaagster wil voor haar en haar twee zussen schadevergoeding van in totaal € 15000,–. Zorgaanbieder vindt niet dat […]

Lees verder

Immateriële schadevergoeding door brandwonden na laserbehandeling

Waar gaat de uitspraak over? Consument heeft een laser-/ontharingsbehandeling ondergaan waardoor volgens consument brandwonden en littekens zijn ontstaan op verschillende lichaamsdelen. Volgens de ondernemer is de behandeling deugdelijk en vakbekwaam uitgevoerd. De deskundige heeft vastgesteld dat de omvang van de klacht(en) bijna niet te zien is, waardoor reden tot herstel niet mogelijk is. De deskundige […]

Lees verder

Vergoeding van materiële schade na tekortkoming in de nakoming van de zorgverplichting door zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over Klaagster is moeder en curator van cliënte. Zij diende  vier klachten in. De interne  klachtencommissie van de zorginstelling heeft de eerste drie klachten gegrond verklaard en de zorgaanbieder heeft deze erkend. Deze klachten gaan over de kwaliteit van de verleende zorg aan de cliënt en de communicatie met klaagster. De […]

Lees verder

SPUTOVAMO-melding (onderdeel van meldcode kindermishandeling) in medisch dossier was onterecht, zorgaanbieder moet melding verwijderen en cliënte immateriële schade vergoeden

In het geschil tussen Klaagster en Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, gevestigd te Middelharnis (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Patiënt onvoldoende voorbereid en gerustgesteld bij katherisatie. Ziekenhuis gaf wel voldoende voorlichting over complicaties en de operatie.

In het geschil tussen Patiënt en Stichting Franciscus Vlietland Groep, gevestigd te Schiedam (verder te noemen het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder