(Immateriele) schade

Slecht functioneren zorgverleners kan niet worden vastgesteld

Waar gaat de uitspraak over Cliënte is niet tevreden over de zorg die zij heeft ontvangen van zorgverleners van de zorgaanbieder. Het ging om de zorg van haar dochter. Zij stelt onder andere dat ze te weinig zorguren heeft gekregen. Verder is ze niet voldoende ontlast en heeft ze onbetaald verlof opgenomen. Ze vraagt een […]

Lees verder

Laserbehandeling voor couperose in het gezicht. Er is erkend dat er te intensief is gelaserd, waardoor er schade is ontstaan. Cliënte heeft recht op vergoeding van materiële en immateriële schade

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Equipe Zorgbedrijven Nederland B.V., gevestigd te Eindhoven (verder te noemen: de zelfstandige kliniek). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder

Kliniek erkent fouten te hebben gemaakt bij sperma-analyse. Geschil gaat over de hoogte van de schadevergoeding.

In het geschil tussen Cliënt en Women’s Healthcare Center, gevestigd te Amsterdam (verder te noemen: de kliniek) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder