Huidverzorging

De consument had de ondernemer in de gelegenheid moeten stellen het letsel zelf te inspecteren en zo mogelijk te verhelpen.

Onderwerp van het geschil Het geschil ziet op de ontevredenheid van de consument over de laserbehandeling die zij bij de on-dernemer heeft ondergaan in december 2016, voor een prijs van € 70,–. De gemachtigde van de consument heeft de klacht op 10 augustus 2017 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt […]

Lees verder

de ondernemer heeft geen informed consent laten ondertekenen, er geen intake heeft plaatsgevonden en dat de consument een laserbehandeling heeft gehad, waarbij de behandelaar wel, maar zij geen bril droeg. De behandeling voldoet niet aan eisen van goed vakmanschap

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op laserbehandelingen. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik heb voor een bedrag van € 660,– een pakket van zes behandelingen voor mijn gezicht gekocht in de vestiging Almere. Na de eerste behandeling was mijn huid heel erg beschadigd […]

Lees verder

Laserbehandeling tegen overbeharing in het gelaat; resultaat behandelingen kan niet beoordeeld worden; ondernemer heeft niet gezorgd voor een informed consent van de consument; klacht gegrond.

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Na het lezen van het deskundigenrapport ben ik van mening dat de manier van behandeling en apparatuur waarmee ik ben behandeld geen positief effect hebben gehad op mijn type huid, zoals ik zelf had ondervonden. Bij het starten van de behandelingen […]

Lees verder

Permanente make up (wenkbrauwen en eyeliner) onjuist aangebracht. Consument heeft geen vertrouwen meer in ondernemer. Consument krijgt een financiële vergoeding

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 28 augustus 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van een behandeling om permanente make up aan te brengen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 400,–. De behandeling vond plaats […]

Lees verder

De consument had van de VPL ontharingsbehandeling meer mogen verwachten, zij krijgt de betaling terug

In het geschil tussen [Consument], wonende te [plaats] en Beauty- en Wellnesscentre “Butterfly, gevestigd te Son en Breugel Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie treedt daarbij op als geschilleninstantie, zoals bedoeld in artikel 18 […]

Lees verder

Ontharing gezicht met laserbehandeling; huidtype van consument niet geschikt voor lichttherapie; brandwonden in het gezicht; onjuiste en onzorgvuldige behandeling door ondernemer; schadevergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 20 oktober 2016 door de ondernemer bij de consument uitgevoerde laserbehandeling (ontharing gezicht) waarvoor door de consument een prijs is betaald van € 318,50. De consument heeft op dezelfde dag van de behandeling haar klacht al voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument […]

Lees verder

Verwijderen tatoeages; de laserbehandeling heeft geleid tot een brandwond die is gaan ontsteken waardoor de consument de schade heeft geleden; immateriële schadevergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 juni 2016 door de ondernemer bij de consument uitgevoerde behandeling (verwijderen tatoeages), waarvoor door de consument een prijs is betaald van € 75,–. De consument heeft op 28 juni 2016 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt […]

Lees verder

Ontharing met laserbehandeling; ondernemer heeft verwachtingen omtrent een forse haarreductie bij de consument gewekt; ondernemer toerekenbaar is tekortgeschoten en heeft onzorgvuldig gehandeld.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in de periode vanaf augustus 2014 tot ultimo 2015 uitgevoerde laserbehandelingen (ontharing) voor wat betreft de lichaamsonderdelen bovenlip, tepelhof, oksels, bikini groot en onderbenen waarvoor door de consument voor in totaal 8/9 behandelingen € 1.864,75 is betaald. De consument heeft in juni 2015 haar klacht […]

Lees verder

Huidbeschadiging door fruitzuurkuur met blijvend litteken als gevolg; ondernemer heeft de behandeling onvoldoende zorgvuldig uitgevoerd; sprake van beroepsfout

Onderwerp van het geschil Het geschil ziet op de ontevredenheid van de consument over de wijze waarop de ondernemer uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst tussen partijen, strekkende tot het door de consument bij de on-dernemer volgen van een fruitzuurkuur eind 2015, voor een prijs van € 330,–. De consument heeft de klacht op 10 […]

Lees verder