Haarverzorging

Knipbeurt niet naar tevredenheid

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een knipbeurt ondergaan bij de ondernemer en is ontevreden over het resultaat. Ondanks uitdrukkelijke opmerkingen van de consument is het haar te kort en ongelijk geknipt en is een pluk haar in de nek niet weggehaald. Volgens de ondernemer is het haar van de consument in dezelfde […]

Lees verder

dat de ondernemer het gebruikte haarstuk heeft weggegooid, komt de commissie niet bij gebrek aan onderbouwing, niet vreemd voor

Onderwerp van het geschil Het geschil ziet op het wegraken van een door de consument bij de ondernemer in maart 2017 afge-nomen, maar later door haar weer ingeleverd, haarstuk. Volgens de consument zou de ondernemer dit haarstuk, waarvoor de consument € 180,– had betaald, trachten aan een ander te verkopen. De ondernemer heeft haar echter […]

Lees verder

de knipbehandeing van het haar is niet goed gegaan, maar consument heeft de ondernemer niet de gelegenheid gegeven om het te herstellen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 9 februari 2018 door de ondernemer uitgevoerde behandeling aan het haar van de consument (knippen). De consument heeft de klacht op dezelfde datum voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik ben verkeerd […]

Lees verder

de ondernemer heeft bij het behandelen van het haar van de consument geen fouten gemaakt en het haar van de consument behandeld zoals van een vakvolwassen kapper verwacht mag worden

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 12 december 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van een behandeling tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 200,–. De behandeling vond plaats op of omstreeks 12 december 2017. Het […]

Lees verder

Tot driemaal voldeden de geleverde haarwerken niet; ondernemer tekortgeschoten in de op hem rustende resultaatsverplichting; ontbinding van de overeenkomst

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 2 februari 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, betreffende een door de ondernemer aan de consument te leveren haarwerk, waarvoor door de consument een prijs is betaald van in totaal € 1.200,– (waarvan een bedrag van € 526,50 door de consument zelf is […]

Lees verder

Ondernemer onzorgvuldig gehandeld ten aanzien van het verschaffen van informatie over prijs en het haar, onvoldoende aandacht besteedt aan de wenskleur van het haar, initiatief voor verder contact bij de consument gelaten, behandeling betrof verschillende haarkleuren en wijze van klachtafhandeling.

in het geschil tussen: [naam consument], wonende te [plaatsnaam] (verder te noemen: de consument) en Sanco Coiffure, gevestigd te Velp (verder te noemen: de ondernemer) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen […]

Lees verder

Consument ervaart klachten door kleurbehandeling waaronder beschadiging hoofhuid en haarverlies; niet gebleken dat verband is tussen behandeling door ondernemer en klachten van consument

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 22 juni 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van een kleurbehandeling van het haar van de consument tegen de daarvoor te betalen prijs van € 175,–. De behandeling vond op dezelfde datum plaats, en […]

Lees verder

Aanbrengen van highlights in kapsel; haar afgebroken op de plaats waar behandeling heeft plaatsgevonden; geen directe financiële schade; ondernemer had consument moeten informeren; klacht gegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 13 september 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het op die datum verrichten van een           behandeling van het haar van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 145,50. Het geschil […]

Lees verder

Haarwerk te kort geknipt, consument wilde geen pony. Volgens ondernemer was dit zo afgesproken; consument heeft het onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 3 april 2015 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 25,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 3 april 2015. Standpunt van de […]

Lees verder