Geboortezorg

Er is niet te weinig uren kraamzorg verleend. Het (veel) later dan verwacht starten van de kraamzorg gedurende de eerste en tweede dag van kraamzorg heeft noch de gezondheid van de baby, noch het psychisch welzijn van de echtgenote in gevaar gebracht. Wel is klager onvoldoende geïnformeerd over de gevolgen van de te verwachten drukke zomerperiode, maar een nadeel is daarvan niet ondervonden

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats], en Kraamzorg Mama en Baby B.V., gevestigd te Den Haag, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is […]

Lees verder