Diagnose

Klaagster klaagt over onjuiste diagnosestelling door crisisdienst van zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt dat de zorgaanbieder een onjuiste diagnose heeft opgenomen in haar medisch dossier. Een medewerker van de crisisdienst van de zorgaanbieder heeft een onaangekondigd bezoek afgelegd bij de klaagster thuis, waarbij ze, zo stelt de klaagster, met borderline is gediagnosticeerd. De zorgaanbieder geeft aan dat klaagster een gevaar […]

Lees verder

Door het stellen van de diagnose “lichte zwakzinnigheid” is niet onzorgvuldig door de zorgaanbieder gehandeld. Wel had de cliënt daarover eerder geïnformeerd kunnen worden

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting GGZ Breburg groep, gevestigd te Tilburg, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil   Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van […]

Lees verder

Bij het (bij)stellen van de diagnose is niet onzorgvuldig gehandeld. Wel is het ziekenhuis nalatig geweest in het tijdig communiceren van het resultaat van de ascitespunctie. De andere klachten zijn niet gegrond

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats], in zijn hoedanigheid van nabestaande van zijn overleden moeder, [naam patiënte], en Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep, gevestigd te Rotterdam, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te […]

Lees verder

Behandeling van een bovenarmbreuk. Ook indien de diagnose pseudoartrose eerder was gesteld, was de kopsparende operatie naar alle waarschijnlijkheid niet mogelijk geweest. Wel had het ziekenhuis beter met cliënte moeten communiceren over de minder gunstige situatie van het aangroeien van de botdelen

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Academisch Ziekenhuis Groningen, gevestigd te Groningen (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 15 november […]

Lees verder

In het eerste onderzoek door het ziekenhuis was een normale appendix te zien. Later heeft het ziekenhuis in overeenstemming met de Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van acute appendicitis cliënt niet geopereerd, maar hem conservatief behandeld met antibiotica. Klacht ongegrond

In het geschil tussen [Klaagster], in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige zoon, [naam zoon] wonende te [plaats], gemachtigde [naam], advocaat te [plaats], en Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, gevestigd te Ede, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil   Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen […]

Lees verder

Bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis is tweemaal de diagnose van een littekenbreuk boven de navel gesteld. Achteraf bleek het een fistel te zijn die verkleefd was aan de darm en de buikwand. Partijen schikken ter zitting

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting Ziekenhuisgroep Twente, gevestigd te Almelo (verder te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 4 oktober […]

Lees verder

De wijziging van de diagnose is niet op duidelijke wijze met de cliënt besproken. Ook is hem niet de keuze voorgelegd om daarover een nader onderzoek in te stellen of een second opinion aan te vragen, met alle mogelijke gevolgen voor het verdere behandeltraject. Er is geen reden voor een vergoeding

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaatsnaam] en GGNet, gevestigd te Warnsveld (verder te noemen: de zorginstelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Het ziekenhuis kan niet worden verweten dat de artsen de niertumor op de CT-scan niet zagen. Het CT-onderzoek werd volgens het niersteenprotocol uitgevoerd, toen er nog geen verdenking van een niertumor bestond

In het geschil tussen [Cliënt] wonende te [plaats] en MC IJselmeerziekenhuizen B.V., gevestigd te Lelystad. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op […]

Lees verder