Cosmetische ingrepen

Cliënte is adequaat geïnformeerd over haar behandeling en het te verwachten resultaat van het opvullen van de rimpels rond haar mond. De kliniek is ook niet tekort geschoten is in de uitvoering van de behandeling. Dat de cliënt een ander resultaat had verwacht doet daar niet aan af

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Equipe Zorgbedrijven Nederland B.V., gevestigd te Eindhoven, (verder te noemen: de kliniek). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 17 oktober […]

Lees verder

Neuscorrectie. De cliënten heeft op drie momenten ingestemd met de behandeling. De zelfstandige kliniek hoefde niet te twijfelen aan de instemmingsverklaringen van de cliënte

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Equipe Zorgbedrijven Nederland B.V., gevestigd te Eindhoven (verder te noemen: de zelfstandige kliniek). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder

Facelift. De pijnklachten in de hals en het gevoel dat het gelaat te strak stond, is niet besproken met de arts. Bovendien is er een tweede hersteloperatie aangeboden. Over de risico’s van de operatie is de cliënt voldoende geïnformeerd

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Equipe Zorgbedrijven Nederland B.V., handelend onder de naam Velthuis kliniek, gevestigd te Eindhoven. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. […]

Lees verder

Tegenover de twee ‘second opinions’ die de klacht over de halslift ondersteunen, heeft de zorgaanbieder te weinig aannemelijk gemaakt dat de ingreep goed is uitgevoerd en de kliniek juist heeft gehandeld.

In het geschil tussen Cliënt en ACCZ | A Klinieken, gevestigd te Zevenaar (verder te noemen: de kliniek) Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 22 mei 2017 de eindbeslissing aangehouden. De inhoud van dit tussenadvies wordt als hier herhaald en ingelast beschouwd. De commissie […]

Lees verder

Klacht over tegenvallende resultaat van facelift en lipofilling is niet terecht. Klacht over bejegening wel, maar geeft geen reden tot schadevergoeding.

In het geschil tussen Cliënte en Velthuis Kliniek, gevestigd te Hilversum (verder te noemen: de kliniek). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder