Cosmetische ingrepen

Borstvergroting goed uitgevoerd, maar klachtafhandeling kon beter

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte klaagt over complicaties die zijn opgetreden na een borstvergroting. Ook was de communicatie moeizaam en werden haar klachten niet goed opgepakt door de zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder zijn de mogelijke risico’s goed met de cliënte besproken en was er geen sprake van moeizame communicatie. Naar het oordeel van […]

Lees verder

Schade na laserontharing

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een behandeling voor laserontharing ondergaan bij de ondernemer en stelt naar aanleiding hiervan flinke schade aan de huid te hebben opgelopen. Volgens de ondernemer kan de schade niet het gevolg zijn van de laserontharing, want dan had de schade zich korter na de behandeling moeten voordoen. Uit […]

Lees verder

Wenkbrauwtatoeage niet naar tevredenheid

Waar gaat de uitspraak over? De consument is niet tevreden met het eindresultaat van eem wenkbrauwtatoeage. De wenkbrauwen van de consument zien er onnatuurlijk uit, ondanks de pogingen van de ondernemer om de wenkbrauwen te herstellen. De ondernemer heeft geprobeerd aan de wensen van de consument tegemoet te komen, maar de consument bleek niet tevreden. […]

Lees verder

Littekens door elektrische ontharing

Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt littekens in haar gezicht te hebben op de plekken waar door de ondernemer elektrische ontharing is uitgevoerd. De ondernemer ontkent dat sprake is van littekens door de behandeling, en betwist daarmee ook dat sprake is van enige schade. Naar het oordeel van de commissie is voldoende aannemelijk […]

Lees verder

Ondernemer uitgeschoten bij aanbrengen permanente eyeliner

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt dat de ondernemer is uitgeschoten bij het zetten van permanente eyeliner. De consument wil graag een vergoeding van € 1.020,35 voor de geleden schade en de voor herstel te maken kosten. De ondernemer erkent te zijn uitgeschoten bij het aanbrengen van de permanente eyeliner. De ondernemer wil […]

Lees verder

Cliënte is adequaat geïnformeerd over haar behandeling en het te verwachten resultaat van het opvullen van de rimpels rond haar mond. De kliniek is ook niet tekort geschoten is in de uitvoering van de behandeling. Dat de cliënt een ander resultaat had verwacht doet daar niet aan af

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Equipe Zorgbedrijven Nederland B.V., gevestigd te Eindhoven, (verder te noemen: de kliniek). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 17 oktober […]

Lees verder

Neuscorrectie. De cliënten heeft op drie momenten ingestemd met de behandeling. De zelfstandige kliniek hoefde niet te twijfelen aan de instemmingsverklaringen van de cliënte

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Equipe Zorgbedrijven Nederland B.V., gevestigd te Eindhoven (verder te noemen: de zelfstandige kliniek). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder

Facelift. De pijnklachten in de hals en het gevoel dat het gelaat te strak stond, is niet besproken met de arts. Bovendien is er een tweede hersteloperatie aangeboden. Over de risico’s van de operatie is de cliënt voldoende geïnformeerd

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Equipe Zorgbedrijven Nederland B.V., handelend onder de naam Velthuis kliniek, gevestigd te Eindhoven. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. […]

Lees verder

Tegenover de twee ‘second opinions’ die de klacht over de halslift ondersteunen, heeft de zorgaanbieder te weinig aannemelijk gemaakt dat de ingreep goed is uitgevoerd en de kliniek juist heeft gehandeld.

In het geschil tussen Cliënt en ACCZ | A Klinieken, gevestigd te Zevenaar (verder te noemen: de kliniek) Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 22 mei 2017 de eindbeslissing aangehouden. De inhoud van dit tussenadvies wordt als hier herhaald en ingelast beschouwd. De commissie […]

Lees verder

Klacht over tegenvallende resultaat van facelift en lipofilling is niet terecht. Klacht over bejegening wel, maar geeft geen reden tot schadevergoeding.

In het geschil tussen Cliënte en Velthuis Kliniek, gevestigd te Hilversum (verder te noemen: de kliniek). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder