Complicatie

Zeldzame complicatie bij ooginjectie

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt stelt de zorgaanbieder aansprakelijk voor het feit dat er een fout is gemaakt bij het prikken in zijn oog waardoor een bloeding is ontstaan. Als gevolg van deze fout heeft de cliënt gedurende een periode van ongeveer vier maanden geen werkzaamheden kunnen verrichten. Volgens de zorgaanbieder is de ontstane […]

Lees verder

De echtgenoot van klaagster is overleden als gevolg van complicaties na een darmoperatie in het ziekenhuis. De artsen hadden actiever en eerder een naadlekkage moeten uitsluiten. Door ondanks alle signalen toch een afwachtende houding aan te nemen en pas vele uren later nader onderzoek uit te voeren, is niet zorgvuldig gehandeld

In het geschil tussen [Klaagster], weduwe van [naam], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam], en Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep, gevestigd te Rotterdam, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen […]

Lees verder

De ernstige complicatie die zich na de knieamputatie heeft voorgedaan en waardoor re-amputatie nodig was, kon niet worden voorkomen. Dit is niet veroorzaakt door het (te vroeg) verwijderen van de hechtingen

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], nabestaande van wijlen [naam patiënt] en Stichting Merem Behandelcentra, gevestigd te Hilversum. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 11 januari […]

Lees verder

Pijnklachten na hartkatheterisatie: het staat niet vast dat tijdens de ingreep een zenuw is geraakt. Er is sprake van niet-gebruikelijke klachten waarvoor de zorgaanbieder ook geen diagnose heeft kunnen vaststellen

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina, gevestigd te Nijmegen. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Ten aanzien van de postoperatieve complicatie aan of bij de linkerknie van de cliënt is voldoende zorg betracht

In het geschil tussen Cliënt en de stichting Stichting Amphia, gevestigd te Breda, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

Bij een bacteriële infectie na een heupoperatie is het ziekenhuis niet tekort geschoten ten aanzien van het ontstaan en de nabehandeling van de complicatie

In het geschil tussen Cliënt en NL Healthcare Clinics B.V., gevestigd te Breda, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder