Bewijs

Ondernemer kan betoog niet voldoende onderbouwen

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer zou de haarkleur van de consument veranderen. De consument is van mening dat de haarkleur niet overeenkomt met de afgesproken kleur. De commissie oordeelt dat de ondernemer zijn betoog onvoldoende heeft onderbouwd. De klacht is gegrond en de ondernemer dient het betaalde aan de consument terug te betalen. […]

Lees verder

Niet aannemelijk dat klachten door zorgaanbieder zijn veroorzaakt.

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte had klachten aan haar linkerarm, waarvoor zij onder behandeling was bij de zorgaanbieder. Cliënte is van mening dat de behandeling klachten aan haar achterhoofd heeft veroorzaakt. De commissie stelt vast dat de zorgaanbieder bij de behandeling van de cliënte geen nekmanipulatie heeft toegepast. Het valt daarom niet in […]

Lees verder

Geen bewijs van bedreiging, chantage, misbruik en bespotting

Waar gaat de uitspraak over Client voelde zich in de gesprekken bij de zorgaanbieder bedreigd, gechanteerd, misbruikt en bespot. Er was naar zijn mening ook ten onrechte sprake van bemoeizorg. Hoewel de communicatie wellicht niet optimaal was, ziet de commissie geen bewijs van bedreiging, chantage, misbruik en bespotting door de zorgaanbieder. Gezien de zorgwekkende toestand […]

Lees verder

Vast staat enkel dat beide partijen de situatie bij de spoedeisende hulp als onaangenaam hebben ervaren en dat klaagster daarna naar de spoedtandarts is vertrokken. De commissie kan niet vaststellen wat er precies is gebeurd en of er verwijtbaar is gehandeld

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats] en Universitair Medisch Centrum Utrecht, gevestigd te Utrecht. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder