Bevoegdheid

Interne klachtenregeling niet gevolgd, kan cliënte niet worden verweten. Onvoldoende bewijs dat er medische informatie is verstrekt aan vader van de kinderen

Waar gaat de uitspraak over? Volgens cliënte heeft de zorgaanbieder de geheimhoudingsplicht geschonden. Haar ex-partner is geïnformeerd door zijn ex-collega’s over een van hun kinderen. Cliënte betwist de stelling van het ziekenhuis dat zij het klachtentraject voortijdig heeft afgebroken; volgens cliënte is dat gebeurd door de klachtenfunctionaris aan wie zij heeft meegedeeld dat zij geen […]

Lees verder

Commissie bevoegd om te oordelen over de wijze van bloedafname. Afspraken daarvoor kunnen ook via de vaste telefoon worden gemaakt.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt klaagt over de wijze waarop hij zich bij de zorgaanbieder dient aan te melden voor een bloedafname. Hij kan niet met een vaste telefoon een afspraak maken. De zorgaanbieder heeft aangevoerd dat de commissie niet bevoegd is om over de klacht te oordelen aangezien deze niet ziet op de […]

Lees verder

Andere instantie is niet beter in staat om het geschil te behandelen

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder beschikt niet over een klachtencommissie, waardoor de klachten zijn behandeld door een klachtenfunctionaris. Van deze functionaris heeft de cliënt niet vernomen of zijn klacht gegrond of ongegrond is verklaard. Nu de cliënt zijn klacht bij de commissie aanhangig heeft gemaakt, komt de zorgaanbieder met het standpunt dat een […]

Lees verder

Klachten over een aantasting of vermindering van het aan de cliënte toekomende huurgenot van haar appartement kan de commissie niet behandelen

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te Druten en de stichting Zorggroep Maas & Waal, gevestigd te Beneden-Leeuwen, (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil De cliënte heeft op 5 december 2017 de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder ook te noemen: de commissie) schriftelijk verzocht het onderhavige geschil in behandeling te nemen. […]

Lees verder

Klager huurt van de zorgaanbieder een woning, maar neemt geen thuiszorg af. Klager klaagt over schoonmaak in het gebouw waar hij woont. Omdat zijn klacht niet over zorgverlening gaat, is de commissie niet bevoegd de klacht te behandelen

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats] en Stichting Respect Zorggroep, gevestigd te Den Haag (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd te oordelen over uitspraak klachtencommissie zorgaanbieder

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Schakelring, gevestigd te Waalwijk (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder

Commissie is niet bevoegd uitspraak te doen over de in rekening gebrachte kosten, omdat een inhoudelijke grondslag ontbreekt

In het geschil tussen Klaagster en Stichting Vitalis Zorg Groep, gevestigd te Eindhoven(verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 11 januari […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd, omdat er geen zorgovereenkomst is tussen klager en zorgaanbieder

In het geschil tussen Klager en Stichting Vivantes Zorggroep, gevestigd te Geleen (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Op 11 januari 2017 heeft te Den Haag de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Partijen zijn niet voor […]

Lees verder