Bevoegdheid

Commissie niet bevoegd te oordelen over beleid zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De klacht over het beleid van de zorgaanbieder met betrekking tot het aan- en afsluiten van dialyseapparatuur voor nierpatiënten valt buiten de kaders van artikel 3 van het reglement. De commissie oordeelt de klachten van de cliënt over bejegening door de zorgaanbieder ongegrond. De uitspraak in het geschil tussen [Naam], […]

Lees verder

Klacht gaat niet over gedragingen zorgaanbieder in het kader van de zorgverlening dochter, commissie onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder was verantwoordelijk voor de evenementenzorg tijdens de Dam tot Damloop van 2016. De dochter van klager heeft deelgenomen aan dat evenement. Zij is daags na het evenement overleden aan de gevolgen van hitteletsel. Op basis van het standpunt van de zorgaanbieder, heeft de commissie via deze voorbeslissing de […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd om te oordelen over handelwijze klachtencommissie

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over gedragingen van medewerkers van de zorgaanbieder. Ook klaagt cliënt over de wijze waarop de klachtencommissie de klachten heeft behandeld. De commissie oordeelt niet bevoegd te zijn voor wat betreft de klachten over de klachtencommissie. Waar het gaat over de klachten omtrent het behandelplan, heeft de zorgaanbieder […]

Lees verder

Interne klachtenregeling niet gevolgd, kan cliënte niet worden verweten. Onvoldoende bewijs dat er medische informatie is verstrekt aan vader van de kinderen

Waar gaat de uitspraak over? Volgens cliënte heeft de zorgaanbieder de geheimhoudingsplicht geschonden. Haar ex-partner is geïnformeerd door zijn ex-collega’s over een van hun kinderen. Cliënte betwist de stelling van het ziekenhuis dat zij het klachtentraject voortijdig heeft afgebroken; volgens cliënte is dat gebeurd door de klachtenfunctionaris aan wie zij heeft meegedeeld dat zij geen […]

Lees verder

Commissie bevoegd om te oordelen over de wijze van bloedafname. Afspraken daarvoor kunnen ook via de vaste telefoon worden gemaakt.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt klaagt over de wijze waarop hij zich bij de zorgaanbieder dient aan te melden voor een bloedafname. Hij kan niet met een vaste telefoon een afspraak maken. De zorgaanbieder heeft aangevoerd dat de commissie niet bevoegd is om over de klacht te oordelen aangezien deze niet ziet op de […]

Lees verder

Andere instantie is niet beter in staat om het geschil te behandelen

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder beschikt niet over een klachtencommissie, waardoor de klachten zijn behandeld door een klachtenfunctionaris. Van deze functionaris heeft de cliënt niet vernomen of zijn klacht gegrond of ongegrond is verklaard. Nu de cliënt zijn klacht bij de commissie aanhangig heeft gemaakt, komt de zorgaanbieder met het standpunt dat een […]

Lees verder

Klachten over een aantasting of vermindering van het aan de cliënte toekomende huurgenot van haar appartement kan de commissie niet behandelen

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te Druten en de stichting Zorggroep Maas & Waal, gevestigd te Beneden-Leeuwen, (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil De cliënte heeft op 5 december 2017 de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder ook te noemen: de commissie) schriftelijk verzocht het onderhavige geschil in behandeling te nemen. […]

Lees verder

Klager huurt van de zorgaanbieder een woning, maar neemt geen thuiszorg af. Klager klaagt over schoonmaak in het gebouw waar hij woont. Omdat zijn klacht niet over zorgverlening gaat, is de commissie niet bevoegd de klacht te behandelen

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats] en Stichting Respect Zorggroep, gevestigd te Den Haag (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van […]

Lees verder