bejegening

Zorgaanbieder ontzegt cliënt onterecht toegang tot ziekenhuis

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder in verband met een beschuldiging van (seksueel) overschrijdend gedrag en een opgelegde toegangsontzegging tot het ziekenhuis. De commissie verklaart de klacht gegrond, omdat de zorgaanbieder onzorgvuldig heeft gehandeld door geen hoor en wederhoor toe te passen. De toegangsontzegging is daarom onterecht […]

Lees verder

Het is niet ongebruikelijk dat deze operatie door ouderejaars arts-assistent in opleiding tot neurochirurg wordt uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen cliënte en zorgaanbieder. Het geschil betreft de door cliënt gestelde onvolledigheid van het medisch dossier waardoor een in gezamenlijke opdracht uitgevoerd deskundigenonderzoek volgens cliënt niet naar behoren kon plaatsvinden en een door cliënt gestelde discrepantie tussen hetgeen de behandelend artsen aan cliënt […]

Lees verder

Cliënt vooraf niet geïnformeerd over mogelijk gevolg van de behandeling. Klachten cliënt onvoldoende serieus genomen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft aanhoudende pijnklachten na een VNUS-behandeling. Volgens de zorgaanbieder gaven de pijnklachten geen reden voor nader onderzoek en zou de pijn vanzelf verdwijnen. Maar na een second opinion bleek dat de cliënt zenuwpijn heeft opgelopen. De cliënt was vooraf niet geïnformeerd dat zenuwpijn een gevolg zou kunnen zijn […]

Lees verder

Zorgaanbieder mag gedeclareerde in rekening brengen

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van de cliënt heeft betrekking op de wijze van facturering door de zorgaanbieder. De cliënt stelt dat de zorgaanbieder kosten rekent voor activiteiten die niet hebben plaatsgevonden. De commissie oordeelt dat de zorgaanbieder volgens de daarvoor geldende regels heeft gefactureerd en verklaart de klacht ongegrond. De uitspraak In […]

Lees verder

Cliënt levert geen bewijs voor argumenten; eis om schadevergoeding wordt afgewezen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft in de periode van april 2018 tot augustus 2019 gesprekken gevoerd met hulpverleners die werkzaam zijn bij de zorgaanbieder. Volgens de cliënt zou de zorgaanbieder hem helpen aan zelfstandige woonruimte. Dat is in die periode niet gebeurd. Het behandelplan is niet uitgevoerd. Ook heeft de zorgaanbieder zijn […]

Lees verder

Zorgaanbieder niet gehandeld zoals had gemoeten; cliënte krijgt € 1000 schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over? De klacht betreft de verstoring van een behandelrelatie tussen de zorgaanbieder en cliënte, vanwege een intieme relatie die de zorgaanbieder is aangegaan met een ex-patiënte die nog wel deelnam aan de door hem ingestelde lotgenotengroep waar cliënte ook deel van uitmaakte. Daarnaast klaagt cliënte over het ontbreken van haar notities […]

Lees verder

Echtgenote klager overlijdt, commissie verklaard klacht ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de zorgverlening voor de echtgenote van klager. Klager verwijt de zorgaanbieder nalatig handelen ten gevolge waarvan zijn echtgenote is overleden. Klager wil erkenning van nalatig handelen van zorgaanbieder. De zorgaanbieder verklaart waarom er gehandeld is op de wijze waarop zorg is verleend. De commissie oordeelt dat nergens […]

Lees verder

Beveiligingscamera’s in huis cliënt geen reden om behandelingsovereenkomst op te zeggen door zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De klaagster heeft een camera geplaatst in de woning van de cliënt om toezicht te kunnen houden, omdat de cliënt valgevaarlijk is. Na een incident heeft de zorgaanbieder geëist dat de camera tijdens zorgmomenten wordt uitgezet of afgedekt, omdat de zorgverleners zich hierdoor onprettig voelen. Omdat partijen het niet eens […]

Lees verder
1 2 3 6