bejegening

Ongepaste bejegening medewerkster kan niet worden vastgesteld

Waar gaat de uitspraak over De cliënte wilde bloed laten afnemen bij een locatie van de zorgaanbieder en trof een medewerkster naar haar zeggen in een dronken staat was. Ze is weggewuifd door de medewerkster. De cliënte wenst excuses en schadevergoeding voor reiskosten, kosten geschilprocedure en inkomstenverlies. De zorgaanbieder geeft aan dat er na de […]

Lees verder

Beëindiging begeleidingsovereenkomst gerechtvaardigd door grensoverschrijdend gedrag cliënt

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over spanningen tussen bewoners van de woonruimte en tussen bewoners en begeleiders. Naar aanleiding van die spanningen heeft de cliënt een bord gebroken doordat deze te hard op tafel werd gezet en uiteindelijk zijn er conflicten ontstaan. De zorgaanbieder heeft de begeleidingsovereenkomst beëindigd. De cliënt wenst een […]

Lees verder

Zorgplicht geschonden door negatieve uitlatingen over cliënte

Waar gaat de uitspraak over Psychologe van cliënte, die in dienst werkt van de zorgaanbieder, heeft zich in de openbare ruimte zeer negatief heeft uitgelaten over cliënte. Cliënte zat op dat moment in de wachtruimte, waardoor zij dit heeft gehoord. Zij stelt dat ze door het voorval haar vertrouwen in mensen verloren is, dat haar […]

Lees verder

Onheuse bejegening door anesthesioloog leidt tot onredelijke behandeling, cliënt krijgt schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over De manier waarop een anesthesioloog met de cliënte omging (bejegening) was niet juist. Daardoor kan zij niet meer terecht bij het desbetreffende ziekenhuis voor behandeling. De cliënte moet extra zorgkosten maken voor een verdere behandeling bij een ander ziekenhuis. De commissie oordeelt dat de anesthesioloog niet heeft gehandeld zoals van […]

Lees verder

Niet vast staat dat de zorgaanbieder tekort is geschoten in bejegening van de cliënt

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Maasziekenhuis Pantein B.V., gevestigd te Beugen (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De Geschillencommissie heeft geen zitting gehouden, omdat partijen te […]

Lees verder

De cliënt heeft het door de aanrijding misschien anders ervaren, maar er is geen bewijs dat de ambulancedienst de cliënt onheus heeft bejegend. Klacht is ongegrond.

In het geschil tussen Cliënte en Ambulance Amsterdam, gevestigd te Amsterdam (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ambulancezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder