bejegening/ privacy schending

Commissie kan geen woning toewijzen aan cliënt

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de cliënt heeft de zorgaanbieder zijn privacy geschonden en hem gedwongen zorg verleend zonder dat de inbewaringstelling al ingegaan was. Ook zou de cliënt onheus bejegend zijn, zouden er medische blunders hebben plaatsgevonden en is voor hem nog steeds geen nieuwe woning gevonden. De commissie kan niet concluderen dat […]

Lees verder

Zorgaanbieder beroepsgeheim niet geschonden

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt vindt dat de zorgaanbieder zijn medisch beroepsgeheim heeft geschonden door de politie informatie te verstrekken die niet nodig was voor de uitvoering van haar werk. Daarnaast heeft de zorgaanbieder ten onrechte tegenover het CBR aangegeven dat bij de cliënt sprake is van drugsmisbruik. De commissie is van oordeel […]

Lees verder

Zorgaanbieder onderbouwt niet duidelijk waarom cliënte geen volledige inzage in logging-gegevens mag hebben

Waar gaat de uitspraak over? De klacht heeft met name betrekking op door klaagster gestelde onrechtmatige inzage in haar dossier. De zorgaanbieder stelt dat niet is gebleken van onrechtmatige inzage en er terecht slechts een geanonimiseerd overzicht van logging-gegevens aan klaagster is overhandigd. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder geen deugdelijke belangenafweging heeft […]

Lees verder