bejegening/ onzorgvuldigheid

Als cliënt eerder beoordeeld zou zijn door een neurochirurg, zou de indicatie voor operatie ook eerder gesteld zijn

Waar gaat de uitspraak over? De klacht heeft betrekking op zowel het medische als het organisatorische / communicatieve aspect van de behandeling. De commissie heeft de klacht over het eerstgenoemde aspect ongegrond verklaard en die over het andere aspect gegrond. Wegens het gegrond verklaarde onderdeel van de klacht is aan cliënt een schadevergoeding toegekend. De […]

Lees verder

Cliënte niet juist ingelicht voor de operatie; klacht gegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is op 18 november 2022 geopereerd. Voorafgaande aan de operatie heeft zij een pre-operatieconsult gehad bij de anesthesioloog [initiaal anesthesioloog]. Tijdens de narcose was er een collega anesthesioloog. Cliënte is hiervan voorafgaande aan de operatie niet op de hoogte gesteld. Toen zij al bij bewustzijn was heeft een verpleegkundige […]

Lees verder

Dat interne klachtenprocedure te lang heeft geduurd, betekent niet dat zorgaanbieder onzorgvuldig heeft gehandeld.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt heeft diverse klachten ingediend omtrent het (gebrek aan) handelen van de zorgaanbieder vóór, tijdens en na de behandeling die cliënt extern onderging. Zo klaagt cliënt onder andere over het gebrek aan begeleiding tijdens die behandeling en over het missen van signalen toen cliënt nadien in crisis kwam te verkeren. […]

Lees verder

De betrokken arts heeft gehandeld volgens geldende professionele standaard; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? De echtgenoot van klaagster is in zijn slaap overleden aan een acute hartstilstand. Klaagster verwijt de cardioloog dat haar man de verkeerde medicatie heeft voorgeschreven. Uit de bijsluiter van het voorgeschreven medicijn blijkt dat haar man, gezien zijn medische achtergrond, dit middel niet had mogen krijgen vanwege het risico van […]

Lees verder