Affetieschade

Verzoek om informatie door nabestaande

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster verlangt heldere informatie over de gewijzigde medicatie van de cliënt. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder terecht terughoudend is omgegaan als het gaat om inzage in het medisch dossier. Er is immers geen juridische grondslag waarop een nabestaande inzicht kan worden geboden. Tevens is de commissie van […]

Lees verder