Advisering

Zorgaanbieder gaf verkeerd telefonisch advies na vrijkomen kwik door gevallen barometer, de zorgaanbieder had ter plekke moeten gaan kijken

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en GGD Hollands Noorden, gevestigd te Alkmaar (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Publieke Gezondheid (hierna te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder