aansprakelijkheid

Kraamverzorgende handelt niet volgens protocol

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft een klacht ingediend jegens de zorgaanbieder vanwege het verwijtbaar onzorgvuldig handelen van kraamverzorgers van de zorgaanbieder, waardoor een delay is ontstaan in de behandeling bij de pasgeboren zoon van de cliënt. De commissie stelt vast dat door (medewerkers van) de zorgaanbieder niet volgens protocol is gehandeld, maar […]

Lees verder