Aansprakelijkheid ondernemer

Trauma na verplaatsing wegens te vroege bevalling niet te wijten aan ambulancepersoneel

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over het vervoer per ambulance van een ziekenhuis naar een ander ziekenhuis. Vanwege persoonlijke omstandigheden die in het ziekenhuis aan het licht kwamen heeft de ambulanceverpleegkundige zich niet adequaat en professioneel gedragen, aldus cliënte. De cliënte heeft PTSS opgelopen door het gedrag van de ambulanceverpleegkundige. Daarvoor wenst […]

Lees verder

Klachten over verblijf niet voldoende onderbouwd, geen tekortkoming

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is verbleven bij de zorgaanbieder en is van mening dat een van de medewerkers van de zorgaanbieder niet deugdelijk heeft gehandeld. Client heeft zeven verwijten jegens de zorgaanbieder. De verwijten betreffen een kennelijke doodsbedreiging, inbreuk op privacy, diefstal, de wijze van klachtafhandeling, afkeuren van een behandelplan, wisseling van […]

Lees verder

De ondernemer heeft de consument terecht verwezen naar de oogarts.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de vraag of de ondernemer de consument goed heeft geadviseerd in verband met oogklachten. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik maak zeker ook 10 jaar gebruik van de diensten van de ondernemer. Begin 2017 heeft de ondernemer […]

Lees verder
 • 12 februari 2019
 • Optiek

Opticien had consument moeten doorverwijzen naar oogarts om de oorzaak te achterhalen van de afwijkende waarden in verband met eerdere hersenbloeding consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil ziet op de ontevredenheid van de consument over de door de ondernemer gestelde diagnose en diens handelswijze ter gelegenheid van het leveren aan de consument van twee brillen in oktober 2016, voor een totaalbedrag van € 1.027,–. De consument heeft op 6 april 2017 zijn klacht schriftelijk voorgelegd aan […]

Lees verder
 • 16 november 2018
 • Optiek

Optisch is niet aan de lens waar te nemen, dus er is geen sprake van een productiefout. De consument heeft geen tegenbewijs geleverd. De oorzaak van de breuk ligt bij onzorgvuldig gebruik door consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op ultimo 2016/begin 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer één paar nachtlenzen heeft geleverd aan de consument (ten behoeve van diens dochter) voor een totaalprijs van € 360,– (te betalen in twaalf termijnen van € 30,–), inclusief lenzenvloeistof. De consument heeft […]

Lees verder
 • 27 februari 2018
 • Optiek

Ondernemer had lenzen moeten terugnemen nu de consument deze gedurende tenminste 3 maanden niet kon dragen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 19 oktober 2002 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van contactlenzen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 157,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 20 oktober 2002.   Standpunt […]

Lees verder
 • 10 december 2013
 • Optiek

De verticale krassen rond de montageboringen zijn te wijten aan de ondernemer nu de ondernemer de glazen heeft gemonteerd en gedemonteerd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 13 december 2005 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van twee brillenglazen en het inslijpen van die glazen in het oude montuur van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs […]

Lees verder
 • 10 december 2013
 • Optiek

De ondernemer voerde het voorschrift van de oogarts uit, waar geen narefractie was aangegeven. Hiertoe was ondernemer dan ook niet verplicht. Onjuiste sterkte is ondernemer niet toe te rekenen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 17 juli 1998 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot levering van een montuur met (door de oogarts aangemeten) glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 949,–. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of […]

Lees verder
 • 8 december 2013
 • Optiek