Tag Archives for " Vragen over het proces "

Wat betekent in depot storten voor een zorgaanbieder?

Als de cliënt de factuur waar de klacht over gaat, nog niet (helemaal) betaald heeft, vragen we de cliënt dit openstaande bedrag aan De Geschillencommissie over te maken. De Commissie bewaart dit bedrag tot na de uitspraak. Dit is een depotstorting.  Bij de uitspraak bepaalt de Commissie hoe het in depot gestorte bedrag verdeeld wordt. Het […]

Lees verder

Kan ik uitstel krijgen?

In onze berichten noemen we vaak termijnen waarin u moet reageren of handelen. In principe kan daarvan niet worden afgeweken. Heeft u bijzondere redenen waarom de gestelde termijn voor u niet haalbaar is, dan kunt u hiervoor schriftelijk om uitstel vragen. Dit kan via uw (digitale) dossier of eventueel via een contactformulier. Zowel u als […]

Lees verder

Wat gebeurt er met het klachtengeld en depotbedrag bij een schikking?

Komt u er nog uit met de zorgaanbieder (mogelijk) tijdens de behandeling van uw klacht (treft u een schikking), dat is de beste oplossing.Houdt u er rekening mee dat wij het klachtengeld dat u al betaald heeft niet terugstorten. Hou hier dus rekening mee bij de onderhandelingen met de zorgaanbieder. DepotBent u er samen uit gekomen […]

Lees verder

Wat is nakomingsgarantie?

De zorgaanbieder registreerde zich voor het behandelen van klachten door De Geschillencommissie. Dat betekent dat hij heeft afgesproken zich te houden aan het reglement van de commissie en dat de zorgaanbieder de uitspraak na komt. Doet hij dat niet, ondanks meerdere verzoeken, dan is er altijd een nakomingsgarantie, die ervoor zorgt dat de uitspraak wordt […]

Lees verder

Wat is marginale toetsing?

Marginale toetsing is het voorleggen van een uitspraak van De Geschillencommissie door één van de partijen aan de burgerlijke rechter door dagvaarding van de andere partij. De rechter kan de uitspraak ongedaan maken als het volgens de rechter niet aanvaardbaar is dat een partij aan de uitspraak gebonden zou zijn. Bijvoorbeeld wanneer de beslissing niet voldoende […]

Lees verder

Wat is de samenstelling van de Commissie?

De Commissie bestaat uit drie personen. De voorzitter, veelal een (oud)rechter die is gekozen door De Geschillencommissie. Eén van de Commissieleden is voorgedragen door de brancheorganisatie die participeert in de Commissie. Het andere Commissielid is voorgedragen door een consumenten- of patiëntenorganisatie. Bij een zakelijke klacht door MKB Nederland. Alle leden van de Commissie zijn benoemd […]

Lees verder

Wat is een voorbeslissing?

Soms moet de commissie eerst een beslissing nemen of zij een klacht wel mogen behandelen. De commissie neemt dan een voorbeslissing. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij:Niet bevoegd en niet ontvankelijkAls de zorgaanbieder in zijn reactie argumenten geeft waarom de commissie de klacht niet zou mogen behandelen (niet bevoegd of niet ontvankelijk) en wij weten […]

Lees verder

Wat is niet bevoegd en niet ontvankelijk?

Soms moet de Commissie eerst beslissen of zij de klacht wel kan behandelen. Bijvoorbeeld omdat de zorgaanbieder vindt dat de Commissie niet bevoegd is of de klacht niet-ontvankelijk is. Niet bevoegdDe Commissie is niet bevoegd, als de Commissie op basis van het reglement geen uitspraak mag doen, bijvoorbeeld omdat het onderwerp buiten het werkterrein valt […]

Lees verder