Tag Archives for " Over de procedure "

Kan De Geschillencommissie mij juridisch advies geven over de klacht?

De Geschillencommissie is onafhankelijk en onpartijdig. Daarom kunnen wij u geen juridisch advies geven. De taak van De Geschillencommissie is het oplossen van klachten door het doen van uitspraken tussen zorgaanbieders en cliënten. De Commissie doet uitspraak nadat beide partijen in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk (en mondeling) hun standpunt uiteen te zetten. Voorafgaand aan […]

Lees verder

Kan ik de behandeling van een klacht nog stopzetten?

U kunt de procedure altijd stopzetten. Wel moeten beide partijen het hierover eens zijn. U laat samen met de andere partij schriftelijk aan De Geschillencommissie weten dat u de procedure stopzet. De meeste geschillencommissies betalen de kosten die u betaald heeft voor het behandelen van de klacht, niet aan u terug. Lees meer over Onderling oplossen. […]

Lees verder

De andere partij wil de zaak alsnog samen oplossen en doet u een voorstel. Is het verstandig dit voorstel te accepteren?

Tijdens het traject kunnen u en de zorgaanbieder de klacht alsnog samen oplossen. Accepteert u het voorstel, meld dit dan aan De Geschillencommissie. De behandeling van uw klacht wordt dan gestopt. U moet dan het schikkingsformulier invullen en ondertekenen samen met de zorgaanbieder. Deze getekende versie moet u opsturen naar De Geschillencommissie. Alleen dan is het schikkingsformulier […]

Lees verder