Inname

Wij kunnen uw klacht niet behandelen

Wij kunnen uw klacht niet behandelen

Uit de aanvullende informatie blijkt dat we een ingediende klacht toch niet kunnen behandelen. Daar zijn een aantal mogelijke redenen voor:

  • De zorgaanbieder is niet aangesloten
  • De cliënt is niet-ontvankelijk
  • De klacht hoort niet tot het werkterrein van de Commissie (niet bevoegd)

De zorgaanbieder is niet aangesloten

Als de zorgaanbieder niet is aangesloten bij De Geschillencommissie of bij zijn brancheorganisatie kunnen we uw klacht helaas niet behandelen.

Wat bedoelen wij hier mee?
Als de zorgaanbieder zich bij ons of een brancheorganisatie heeft aangesloten, heeft hij afgesproken zich te houden aan het reglement en de uitspraak van De Geschillencommissie. Dit geeft u de zekerheid dat de zorgaanbieder mee moet doen aan onze procedure en zich moet houden aan de uitspraak van de Commissie. Doet de zorgaanbieder dit niet, dan is er voor u een nakomingsgarantie.
Is de zorgaanbieder niet aangesloten, dan is hij niet verplicht om deel te nemen aan de procedure en is niet zeker dat hij zich houdt aan de uitspraak, er is geen nakomingsgarantie. Wij kunnen een klacht dan niet behandelen.

Klacht is niet-ontvankelijk

Als u als cliënt  niet ontvankelijk bent, komt dat omdat de klacht (en informatie) die u heeft ingediend niet voldoet aan onze formele innamevereisten. Dit zijn de voorwaarden die gelden voor het indienen van een klacht. In het reglement, dat u heeft geaccepteerd bij het indienen van de klacht, staan deze voorwaarden vermeld. Bijvoorbeeld:

  • De klacht is te laat ingediend, de termijn waarin u een klacht mag indienen is verstreken.
  • U heeft niet (voldoende) bij de zorgaanbieder geklaagd, of deze de tijd gegeven te reageren.
  • U heeft het vragenformulier niet (juist) ondertekend.
  • De aanvullende stukken zijn niet compleet of tijdig ingediend.
  • U heeft het klachtengeld niet (helemaal) betaald.
  • U heeft een eventuele openstaande rekening niet (helemaal) in depot gestort.


Commissie is niet bevoegd

Wanneer de Commissie niet bevoegd is, mag zij geen uitspraak doen op basis van het reglement. Bijvoorbeeld omdat het onderwerp buiten het werkterrein van de Commissie valt. Het werkterrein van de Commissie staat omschreven in het reglement (deze link leidt naar het reglement van de commissie) van de Commissie.

Wat gaat er nu gebeuren?

We kunnen uw klacht helaas niet verder behandelen en sluiten daarom de zaak. We storten het door u betaalde klachtengeld (gedeeltelijk) terug. Lees meer over het klachtengeld (deze link leidt naar meer informatie over het klachtengeld). Mocht u geld in depot hebben gestort, dan storten wij dat terug.

Wilt u weten wat nu uw opties zijn, dan raden wij u aan hiervoor juridisch advies in te winnen. Dat kan bij uw rechtsbijstandverzekering of advocaat. Heeft u deze niet, dan kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket (deze link leidt naar de website van het Juridisch Loket) of ACM ConsuWijzer (deze link leidt naar de website van Acm ConsuWijzer).

Vragen en contact

Als u nog vragen aan ons heeft, dan helpen we u graag verder. U kunt u ons bereiken via telefoonnummer 070 - 310 53 80.

Stapsgewijs werken we samen aan dé oplossing van uw klacht:

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

"Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn."