Inschakelen deskundige


Wat hebben wij voor u gedaan?

We hebben de reactie van de zorgaanbieder ontvangen. Deze is ter kennisgeving toegevoegd aan uw zaak. Om een goed beeld te krijgen van uw klacht en het product waar uw klacht over gaat, is het nodig dat een deskundige het product en uw klacht daarover verder onderzoekt. Deze maakt daarover een rapport op. Op basis van uw standpunt, dat van de zorgaanbieder en het rapport van deze deskundige kan de Commissie een goede afweging maken en een uitspraak doen.

Wat kunt u van ons verwachten?

De deskundige zal contact met beide partijen opnemen om een afspraak te maken en de situatie ter plekke te bekijken. Wij bevestigen de gemaakte afspraak vervolgens aan beide partijen. Lees meer over wat een deskundige doet (deskundigenonderzoek).

Als de deskundige langs is geweest om de situatie te bekijken, maakt deze een technisch rapport op. Wij voegen het rapport toe aan de digitale zaak en brengen u hiervan op de hoogte. Daarna hebben beide partijen twee weken om op het rapport te reageren. 

Wat verwachten we van u?

We vragen u om bereikbaar te zijn voor de deskundige. Hij neemt contact op via de bij ons bekende contactgegevens. Als u snel een afspraak kunt maken met de deskundige, kan er ook sneller een oplossing bereikt worden. 

Vragen en contact

Als u nog vragen heeft, dan helpen we u graag verder. U kunt u ons bereiken op werkdagen via telefoonnummer 070 – 310 53 80.

Volgende fase: Deskundigenrapport ontvangen (deze link leidt naar een pagina waar u meer kunt lezen over de volgende fase)

Stapsgewijs werken we samen aan dé oplossing van uw klacht:

"Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn."